Er zijn zeven factoren die automatisch leiden tot een succesvol beleid rond lang stilzitten op het werk. Hou dus in elke stap van je stappenplanrekening rekening met deze succesfactoren.

Visie

Alles begint met een goede visie, ook een beleid rond minder lang stilzitten. Waar wil je naartoe met het beleid rond minder lang stilzitten van je onderneming? Een visie geeft richting en verzekert de continuïteit. Bedenk wat je argumenten zijn om een beleid op te zetten rond minder lang stilzitten. Zo verlaag je de weerstand. Een beleid rond minder lang stilzitten kun je het best ook kaderen in een ruimer gezondheidsbeleid (als dat er is). 

Capaciteit en leiderschap

Een sterk beleid rond minder lang stilzitten heeft een zekere dosis middelen nodig. Zorg voor een werkgroep die voldoende tijd, autoriteit en leiderschapskwaliteiten heeft om beslissingen te nemen en door te voeren. Een groot budget is zeker niet essentieel, maar helpt natuurlijk wel. Met een beetje creativiteit kom je ook al ver. Een infosessie en enkele laagdrempelige acties zijn een mooie start. Op zoek naar inspiratie? Bekijk dan onze tips.

Planmatig en onderbouwd werken

In een sterk beleid rond minder lang stilzitten werk je stap voor stap een onderbouwde en evenwichtige mix van acties uit en zoek je voortdurend naar manieren om minder lang stilzitten te integreren en verankeren in de routines van je onderneming. Lang stilzitten beperken en onderbreken werkt het best als het geïntegreerd is in de cultuur van je onderneming en in de routines en het werkschema van je medewerkers.

Maak hiervoor gebruik van onze tools: de gezondheidsmatrix het stappenplan.

Samenwerking

Samenwerking verlicht het werk en maakt veel zaken eenvoudiger. Werk samen met collega’s, andere afdelingen in de onderneming, andere ondernemingen op het bedrijventerrein, de (lokale) overheid (bv. de diensten Mobiliteit, Gezondheid, Sport) en externe professionals om het beleid rond minder lang stilzitten vorm te geven. Probeer je netwerk te vergroten en zoek inspiratie bij anderen.

Doelgroepparticipatie

Betrek je medewerkers in de uitwerking van het gezondheidsbeleid. Ga in stap 2 op zoek naar hun interesses en behoeften. Zorg ervoor dat er een diverse mix van oplossingen is om lang stilzitten te beperken en te onderbreken. Stem de acties af op de noden van je medewerkers. Zo vergroot je het draagvlak en de kwaliteit van het beleid rond minder lang stilzitten.

Communicatie

Met goede communicatie wek je het beleid rond minder lang stilzitten echt tot leven. Betrek je communicatieteam en val voldoende op in de onderneming. Denk ook na over een visuele identiteit. De bewegingsdriehoek en onze projecten kunnen je daarbij helpen.

Voorbeeldrol

Overtuig leidinggevenden om het belang van minder lang stilzitten te benadrukken en neem samen met hen een voorbeeldrol op. Gebruik hen eventueel als sleutelfiguur in je communicatie. Hun voorbeeld kan anderen aanzetten tot actie.
Overtuig ook andere medewerkers om als ambassadeur op te treden. Kom naar buiten met je beleid rond minder lang stilzitten en inspireer andere ondernemingen om er zelf ook voor te gaan.

Volg je het stappenplan? Dan komen een aantal van deze kenmerken automatisch tot stand in je onderneming.