Als je dit leest, wil je waarschijnlijk werk maken van een gezondheidsbeleid op school. Dat is geweldig nieuws, maar voor je aan de slag gaat, is het belangrijk om een draagvlak te creëren. Want met een beetje steun krijg je zoveel meer gedaan! 

Ten eerste moet je zoveel mogelijk mensen overtuigen van het belang van een gezondheidsbeleid op school. Alleen als er draagvlak is bij zowel de directie, het schoolteam, de leerlingen als de ouders, heeft je gezondheidsbeleid écht kans op slagen.

Daarnaast moet je een werkgroep gezondheid oprichten. Stel een team van enthousiaste en gemotiveerde collega’s – en eventueel ouders of leerlingenvertegenwoordigers – samen of zoek aansluiting bij bestaande werkgroepen. Maak gebruik van de animatievideo Gezonde School.

Weet dat de directie een cruciale rol speelt. Overtuig de directieleden om in te zetten op gezondheid op school en vraag een mandaat om met de werkgroep aan de slag te gaan. Hoe je overtuigend overkomt? Enkele tips:

 • Geef aan waarom jullie willen inzetten op gezondheid. Wat is de meerwaarde voor de leerlingen en de school? Bekijk ‘Waarom werken aan een gezondheidsbeleid op school?’ voor een hoop inspiratie. 
 • Zoek aansluiting bij andere punten waar de school al op inzet, zoals vakoverschrijdend werken, milieuzorg op school of leerlingenbegeleiding. 
 • Ga op zoek naar goede voorbeelden: wat hebben andere scholen al bereikt?
 • Staaf je argumentatie met enkele straffe cijfers.
 • Maak gebruik van de folder Gezonde School. Stuur een mail naar info@gezondleven.be en bestel folders voor je collega’s.

Communicatie: de sleutel tot succes

Communiceer vanaf de start regelmatig met alle betrokkenen en blijf dit consequent doen. Geef regelmatig updates over de voortgang van het project om het draagvlak doorheen het hele proces te behouden. Maar let op: zoals bij elk veranderingsproces, bestaat ook hier de kans dat je te maken krijgt met sceptici. Probeer goed te luisteren naar hun feedback en gebruik die om je beleid te verbeteren. 

Tips & tricks

Wil je de mensen op je school nog een extra duwtje in de rug geven? Geef je draagvlak een boost met deze tips en tricks.

 • Bereid je team voor door elke dag een gezondheidsboodschap op het prikbord in de leraarskamer te prikken. Zo wordt gezondheid al snel een veelbesproken onderwerp op school. 
 • Breng het gezondheidsbeleid aan als item op de personeelsvergadering. 
 • Organiseer een pedagogische studiedag rond gezondheidsbeleid.
 • Organiseer een infoavond voor de ouders om uitleg te geven over het gezondheidsbeleid en de visie van de school.
 • Geef een brief mee voor de ouders waarin je hen informeert over het gezondheidsbeleid van de school. 
 • Neem je plannen op in de nieuwsbrief van de school en geef gezondheid een plaatsje op de website.
 • Neem afspraken en regels op in het schoolreglement – zoals ‘water drinken is toegelaten tijdens de lessen’ – dat alle ouders ondertekenen bij het begin van het schooljaar.
 • Hang affiches rond gezondheidsthema’s op in de gangen en klassen en op de speelplaats.

Om kwetsbare ouders te bereiken, schieten brieven of infoavonden vaak tekort. Daarom spreek je hen het best persoonlijk aan op het oudercontact of aan de schoolpoort. Geef die taak aan brugfiguren die aan de school verbonden zijn of personeelsleden die een goede band hebben met de ouders in kwestie.