Meten is weten. Natuurlijk ben je benieuwd naar wat al die inspanningen hebben opgeleverd! Door je acties te evalueren, ontdek je wat werkt en wat niet. Zo kun je het in de toekomst nóg beter aanpakken.

Het actieplan als houvast

Grijp even terug naar het actieplan: welke resultaten hadden jullie verwacht? Hoe kun je die resultaten meten? Evalueer altijd het proces (hoe is de actie verlopen?) en het effect (heb je je doelstellingen bereikt?). Communiceer een positieve evaluatie zeker naar de betrokken partijen voor een welverdiende motivatieboost.

Enkele tips

Om het je iets gemakkelijker te maken, geven we enkele tips voor de evaluatie van je acties mee.

  • Wees duidelijk over wat je precies wil meten en hou het eenvoudig.
  • Gebruik de analyse van de beginsituatie als uitgangspunt. Bracht je de beginsituatie in kaart via een bestaand analyse-instrument? Dan kun je waarschijnlijk hetzelfde instrument gebruiken voor de evaluatie.
  • Evalueer specifieke onderdelen van het project in plaats van het project in z’n geheel.