In deze stap breng je de beginsituatie van de school in kaart. Stel jezelf de volgende vragen:

  • Met welke gezondheidsthema’s is je school al bezig? En op welk thema willen we nu inzetten?
  • Wat doet de school al rond een bepaald gezondheidsthema?
  • Wat zijn de wensen en verwachtingen van de leerlingen en hun ouders?
  • Wat is vandaag de mening van het schoolteam over het gezondheidsbeleid?
  • Welke financiële middelen, en hoeveel tijd en mankracht kan de school vrijmaken?

Afhankelijk van wat je in kaart wil brengen, kun je gebruikmaken van andere analyse-instrumenten. Kies de tool die jij nodig hebt.

Algemene tools

  • De gezondheidsmatrix kun je gebruiken om de beginsituatie rond een bepaald thema in kaart te brengen. Zo zie je in een oogopslag of je verschillende acties al een samenhangend beleid vormen.
  • Het feedbackinstrument van de indicatorenbevraging helpt je om de sterktes en zwaktes van je school te leren kennen. Daarvoor moet je school natuurlijk wel hebben deelgenomen aan de bevraging.
  • Smartschool geeft je snel een overzicht van welke leraren werken rond de vakoverschrijdende eindtermen gezondheid. 

Tools voor specifieke thema’s

Als je een duidelijk zicht hebt op de beginsituatie op vlak van gezondheid op jouw school, is het tijd om de prioriteiten en doelstellingen te bepalen. Ontdek hoe je dat doet in de volgende stap!