Is de beginsituatie in kaart gebracht, zijn de prioriteiten bepaald en de doelstellingen opgesteld? Top! Tijd om alles wat tastbaarder te maken en aan concrete acties te denken.

Een mix van activiteiten

Welke acties zal jouw school ondernemen om de geformuleerde doelstellingen te bereiken? Plan een gevarieerde mix van activiteiten die op diverse niveaus van de school mikken. Definieer de acties zo concreet mogelijk.

Hou bij de keuze van je activiteiten rekening met:

 • de ligging en infrastructuur van de school
 • de tijd en middelen van de school, de leerlingen en de ouders
 • de mix van strategieën: educatie, omgevingsinterventies, afspraken, zorg en begeleiding
 • de verschillende werkniveaus: leerling, klas, school en omgeving buiten de school
 • de wensen en verwachtingen van alle betrokken partijen
 • een mix van snel uitvoerbare acties en acties op langere termijn
 • extra inspanningen om ook kwetsbare leerlingen en ouders te motiveren
 • de verschillende talen en culturen van leerlingen en ouders
 • gevoelige ervaringen van kwetsbare leerlingen en ouders

Een actieplan opstellen

Zodra het duidelijk is welke acties jullie gaan uitvoeren, bundel je die in een overzichtelijk actieplan. Daarin neem je niet alleen de concrete acties op, maar bijvoorbeeld ook de evaluatiemethoden en hoe je over de actie zult communiceren. Bepaal voor iedere activiteit:

 • wie de actie zal uitvoeren
 • wat de actie precies inhoudt
 • waar de actie zal doorgaan
 • wanneer de actie zal plaatsvinden
 • hoe je de actie tot stand zult brengen

Onthoud vooral: een bescheiden plan dat gedragen wordt door heel wat mensen levert vaak meer op dan een ambitieus plan dat op weinig steun kan rekenen binnen het team.

Laat je inspireren

Bij de verschillende gezondheidsthema’s vind je al een hoop inspiratie. Maar ook binnen de school zelf kun je vast inspiratie opdoen. Vraag eens aan een collega hoe hij projecten rond bijvoorbeeld milieu of gelijke onderwijskansen heeft aangepakt. Uit gelijkaardige projecten haal je ongetwijfeld heel wat goede ideeën.