3, 2, 1 … START! Na weken van voorbereiding is je school er helemaal klaar voor.

Gebruik je vertrouwde communicatiekanalen om te communiceren over de actie(s) die je zult uitvoeren. Koppel regelmatig terug over het verloop van de acties en deel mee wat er nog op stapel staat.

Het actieplan is jullie wegbeschrijving: grijp er regelmatig naar terug om te kijken of alles volgens plan verloopt. Op de route kom je wellicht nog wat hindernissen tegen, zoals:

  • onvoldoende tijd en middelen ter beschikking
  • onvoldoende steun vanuit directie, schoolteam, leerlingen of ouders
  • verminderde motivatie in de werkgroep
  • gebrek aan monitoring van de uitvoering

Wees aandachtig voor deze drempels en probeer ze zo snel mogelijk aan te pakken. Maar onthoud: naar deze stap hebben jullie wekenlang toegeleefd. Zet nu door en geniet van elk moment!