Het gezondheidsbeleid op school is geen eiland, maar moet echt deel uitmaken van het schoolbeleid.

Dwarsverbanden

In de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) legt de commissie Onderwijs en Samenleving de klemtoon op die dwarsverbanden. Bekijk de presentatie over de dwarsverbanden tussen educaties uit de studiedag Broodnodig (februari 2017).

Het gaat zowel om inhoudelijke linken tussen thema’s (verbiedt een school bijvoorbeeld frisdrank omwille van gezondheid of omwille van het afvalprobleem?), maar ook over gelijkenissen in de werkwijze. In thema’s als gezondheid, wereldburgerschap of milieuzorg zien we namelijk vaak dezelfde aandachtspunten terugkomen:

  • We willen bepaalde competenties ontwikkelen bij de leerlingen.
  • We zorgen hierbij voor een ondersteunende schoolomgeving.
  • We gaan steeds procesmatig te werk.
  • We houden rekening met een aantal randvoorwaarden, zoals betrokkenheid en deskundigheid.