De strategieën van Gezonde School kun je toepassen op de vier niveaus van je school. Lees hier welke activiteiten zoal onder welk niveau vallen.

Leerling

Onder het niveau ‘leerling’ verstaan we alle activiteiten op maat van:

 • een individuele leerling of een groep leerlingen, bijvoorbeeld leerling(en) met een beperking
 • specifieke doelgroepen, zoals een groepje vluchtelingen.

Voorbeelden:

 • In de school geldt een verbod op frisdrank, maar voor leerlingen met diabetes wordt – bijvoorbeeld in het geval van een te lage bloedsuikerspiegel – een uitzondering gemaakt.
 • Leerlingen die niet kunnen fietsen, krijgen tijdens de middagpauze fietsles van de turnleraar. 

Klas 

Onder het niveau ‘klas’ vallen alle activiteiten die zich binnen de vier muren van de klas afspelen. In de klas staat gezondheidseducatie centraal, maar de inrichting van de klas en de klasafspraken zetten die gezondheidseducatie kracht bij. 

Voorbeelden: 

 • Is er ruimte om bewegingstussendoortjes uit te voeren? 
 • Mogen de leerlingen water drinken tijdens de les of alleen na de turnles?

School

Het niveau ‘school’ omvat alle activiteiten die op de volledige school van toepassing zijn.

Voorbeelden:

 • het aanbod gezonde dranken en tussendoortjes
 • de visie van de school op gezondheidsbeleid
 • de organisatie van de gezondheidseducatie

Hier kun je ook verwijzen naar het gezondheidsbeleid voor het personeel. Neem daarvoor eens een kijkje op www.gezondwerken.be

Omgeving van de school

Onder het niveau ‘omgeving’ verstaan we de samenwerking met:

 • externe partners
 • de gemeente of stad 
 • de ouders van de leerlingen