Logo, Lokaal Gezondheidsoverleg

De 15 Vlaamse Logo’s (Loco-regionaal gezondheidsoverleg) ondersteunen en stimuleren regionale en lokale actoren die een bijdrage kunnen bieden aan gezond leven in een gezonde omgeving. Daarbij doen ze beroep op de expertise en de methodieken van de Vlaamse partnerorganisaties zoals Vlaams Instituut Gezond Leven. Naast een professioneel team vormen ze ook een netwerk van gezondheidspartners die elkaar versterken. De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen bieden  de achtergrond van de Logowerking. Alle gegevens van de Logoteams vind je op www.vlaamselogos.be

VVSG

De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) is het steunpunt en de belangenbehartiger van de lokale besturen in Vlaanderen. Ze biedt ondersteuning en dienstverlening aan alle leden, zowel gemeentebesturen als OCMW’s, politiezones en intercommunales. De VVSG meent dat een lokaal gezondheidsbeleid een integrale benadering vraagt.

VAD, Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Ze is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen. De DrugLijn is de publieksservice. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs. Vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief wil VAD de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs