Gezonde Gemeente is een verhaal van velen. Gezonde Gemeente is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s, met als nauw betrokken partners de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD).

Logo, Lokaal Gezondheidsoverleg

De 15 Vlaamse Logo’s (Loco-regionaal gezondheidsoverleg) ondersteunen en stimuleren regionale en lokale actoren die een bijdrage kunnen bieden aan gezond leven in een gezonde omgeving. Daarbij doen ze beroep op de expertise en de methodieken van de Vlaamse partnerorganisaties zoals Vlaams Instituut Gezond Leven. Naast een professioneel team vormen ze ook een netwerk van gezondheidspartners die elkaar versterken. De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen bieden  de achtergrond van de Logowerking. Alle gegevens van de Logoteams vind je op www.vlaamselogos.be

VVSG

De VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) is het steunpunt en de belangenbehartiger van de lokale besturen in Vlaanderen. Ze biedt ondersteuning en dienstverlening aan alle leden, zowel gemeentebesturen als OCMW’s, politiezones en intercommunales. De VVSG meent dat een lokaal gezondheidsbeleid een integrale benadering vraagt.

VAD, Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs

VAD is het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen. Ze is de partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in het kader van het preventiebeleid van alcohol- en andere drugproblemen. De DrugLijn is de publieksservice. VAD is ook de koepel van de Vlaamse organisaties die werken rond alcohol en andere drugs. Vanuit een gezondheids- en welzijnsperspectief wil VAD de Vlaamse bevolking in het algemeen en intermediairs in het bijzonder deskundiger maken in het omgaan met alcohol en andere drugs

Andere preventieorganisaties 

Daarnaast zetten ook heel wat andere bovenlokale en lokale preventieorganisaties hun schouders onder Gezonde Gemeente. Zij ondertekenen mee het charter Gezonde Gemeente en erkennen hiermee de principes van gezondheidsbevordering en Gezonde Gemeente. Ontdek op welke manier Gezonde Gemeente ook voor uw organisatie een meerwaarde kan betekenen? Werkt uw organisatie ook aan het verbeteren van de fysieke, mentale of sociale gezondheid? Ligt het verkleinen van de gezondheidskloof en het vergroten van gezondheidsvaardigheden bij mensen uw organisatie na aan het hart? Zijn uw acties onderbouwd en erkent uw organisatie de principes van het Gezonde Gemeente charter? Dan kan u mee dit charter ondertekenen en gebruik maken van alle Gezonde Gemeente instrumenten, inclusief het Gezonde Gemeente label voor uw gezondheidscommunicatie. Bezorg ons uw logo in hoge resolutie en neem contact op met werner.dewael@gezondleven.be voor een kennismakingsgesprek.

Ondertekenaars charter Gezonde Gemeente