Een Gezonde Gemeente streeft ernaar om een omgeving te creëren die iedere inwoner, bezoeker en werknemer optimaal stimuleert om gezond te leven. Een gezonde woon-, speel-, werk- en zorgomgeving dus, waarin gezondheidsverschillen vrijwel onbestaande zijn.

Méér dan sensibiliseren

Met Gezonde Gemeente bieden het Vlaams Instituut Gezond Leven en partners gemeentebesturen en OCMW’s een houvast om een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uit te bouwen. Om daarin te slagen, kan het lokaal bestuur een samenhangende mix van acties opzetten.

Inwoners sensibiliseren over gezondheid is een goed begin, maar een gezondheidsbeleid draait om meer dan dat. Gezonde Gemeente reikt je naast informeren en sensibiliseren nog drie andere strategieën aan, namelijk omgevingsinterventies, afspraken en regelgeving en zorg en begeleiding. Daarnaast is het cruciaal om voldoende aandacht te besteden aan zeven succesfactoren om je gezondheidsbeleid te doen slagen.

Niet zeker hoe je daar het best aan begint? De vijftien Vlaamse Logo’s bieden je graag de nodige ondersteuning.

Een gezondheidsbeleid op maat

Gezonde Gemeente is een kadermethodiek. Dat wil zeggen dat het praktische instrumenten aanreikt die je helpen om stap voor stap een lokaal gezondheidsbeleid uit te bouwen.

De concrete invulling van het gezondheidsbeleid laten we over aan het lokaal bestuur. Je bepaalt, met andere woorden, zélf wat de prioriteiten van jouw gemeente zijn – elke gemeente is nu eenmaal uniek. Zo laten we je alle ruimte om op eigen tempo te werken aan meer gezondheidskansen voor je inwoners. 

Doe het samen

Werken aan een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid doe je niet alleen: Gezonde Gemeente moedigt lokale besturen aan samen te werken met externe partners, zoals huisartsen of horeca, en interne diensten, zoals de Milieudienst of de Dienst Wonen. Zo is je hele gemeente vertegenwoordigd en maken jullie samen werk van een lokaal gezondheidsbeleid. 

Gezondegemeente Logo Breed

Herkenbaar communiceren

Je wil natuurlijk dat je gezondheidsacties écht binnenkomen bij de inwoners van je gemeente. Met de merknaam Gezonde Gemeente en promotiematerialen kan het lokaal bestuur op een eenvormige manier naar de inwoners communiceren. Jouw gemeente zet zich actief in voor gezondere inwoners in een gezondere omgeving, en dat mag gerust gehoord en gezien worden.