Zoals bij elk veranderingsproces is het aan te raden om de implementatie van een bewegingsbeleid in je onderneming gestructureerd aan te pakken. Ons stappenplan helpt je daarmee.

Stap 1: Creëer een draagvlak

Besteed van bij het begin tijd aan de creatie van een draagvlak voor het bewegingsbeleid. Stel een werkgroep samen en ga op zoek naar de juiste manier om alle sleutelfiguren te overtuigen van de meerwaarde die meer bewegen op je onderneming heeft. Denk vanuit het perspectief van je medewerkers en focus je op wat hen drijft. 

Probeer ook meteen de leidinggevenden en het management te betrekken. Moedig hen aan om het goede voorbeeld te geven om zo anderen te overtuigen.

Informerende en sensibiliserende acties vormen een goed vertrekpunt om een draagvlak te creëren. Probeer ook een duidelijke visie te formuleren op basis van al je bevindingen. En stel duidelijk waar je met het bewegingsbeleid naartoe wil.


Stap 2: Breng de beginsituatie in kaart

Niet iedereen beweegt even graag. Niet iedereen is even fit. Een situatieschets helpt je om gericht actie te ondernemen en versterkt ook het draagvlak. 

Probeer deze vragen te beantwoorden:

 • Hoeveel bewegen je medewerkers?
  • Gebruik hiervoor onze vragenlijst ‘Beweging’.
 • Wat zijn de interesses en behoeftes van de medewerkers? 
 • Wat zijn de mogelijkheden in de onderneming?

Peil naar het beweeggedrag van je medewerkers maar ook naar de beginsituatie van je onderneming. Misschien doet je onderneming al heel wat rond beweging? Gebruik de gezondheidsmatrix om de huidige acties in kaart te brengen.

Stap 3: Bepaal prioriteiten en doelstellingen

Door een aantal heldere doelstellingen te definiëren, kan je je acties veel meer richting geven. En dat loont de moeite.

Neem de visie die je in stap 1 formuleerde en bekijk de beginsituatie (stap 2). Waar wil je met het bewegingsbeleid naartoe? Formuleer hieruit een concrete doelstelling die je achteraf kan evalueren. Enkele voorbeelden:

 • Tegen het einde van dit jaar kent elke medewerker de voordelen van bewegen en is elke medewerker bereid om tijdens de werkuren meer te bewegen.
 • Tegen het einde van dit jaar moedigt elke leidinggevende de medewerkers regelmatig aan om meer te bewegen.
 • Tegen het einde van dit jaar is het in onze onderneming normaal om even een korte pauze te nemen en wat te bewegen.
 • Binnen twee jaar is onze onderneming een omgeving die alle medewerkers aanmoedigt en helpt om regelmatig te bewegen in de loop van de dag.
 • Binnen drie jaar beweegt elke medewerker van onze onderneming 15 minuten tegen een matige intensiteit tijdens of tussen de werkuren.
 • Binnen drie jaar beweegt elke medewerker van onze onderneming 30 minuten tegen een matige intensiteit in de loop van de werkdag (inclusief woon-werkverplaatsing).

Stap 4: Werk acties uit

Tijd voor actie!

Organiseer een brainstorm en toets daarna de gebrainstormde acties af met je bevindingen in de vorige stappen en met de wensen van de medewerkers.

Niet iedereen beweegt even graag of is bereid om grote stappen te zetten. Ga vooral op zoek naar laagdrempelige bewegingsinitiatieven en maak kiezen mogelijk. Leuke activiteiten in groep zijn aan te raden. Competitieve elementen in de activiteit motiveren sommige medewerkers om deel te nemen, maar andere helemaal niet. Beloningen of geschenkjes kunnen in het begin helpen om medewerkers te motiveren tot die eerste stap. Maar overdrijf zeker niet. Het is de bedoeling dat medewerkers gemotiveerd zijn en ‘zin’ blijven hebben om meer te bewegen als een gezonde gewoonte.

Acties hoeven zeker niet altijd veel geld te kosten. Bewegen kan gewoon met je lichaam!

Probeer te komen tot een evenwichtige mix van acties waarin de belangrijkste strategieën vertegenwoordigd zijn. Laat je ook inspireren door onze voorbeeldacties:

Verwerk uiteindelijk de acties in een duidelijk actieplan zodat iedereen perfect op de hoogte is.

Stap 5: Voer acties uit

In deze stap waarin je het actieplan gaat uitvoeren, gaat bewegen echt leven in je onderneming.

Een goede communicatie is cruciaal. Vraag ook regelmatig feedback aan alle betrokkenen en stuur voortdurend bij waar dat nodig is.

Stap 6: Evalueer en stuur bij

Een evaluatie zal het bewegingsbeleid een nieuwe boost geven. Grijp terug naar je beginsituatie en doelstellingen. Evalueer het effect op je medewerkers en je onderneming, de acties én het proces. Schrijf dat kort neer in een verslagje en deel de resultaten met de sleutelfiguren. Een leuk artikel met de belangrijkste resultaten op intranet of in het personeelsblad zet je beleid en acties extra in de kijker.

Stap 7: Veranker in het organisatiebeleid

Schaaf het bewegingsbeleid telkens opnieuw bij en versterk voortdurend het draagvlak. 

Zorg dat de werkgroep zeker blijft bestaan, en probeer het bewegingsbeleid als onderwerp te laten terugkomen op verschillende overlegmomenten in de onderneming. 

Vind de aansluiting met andere bedrijfsprocessen, zoals het hr-, preventie- en mobiliteitsbeleid, en integreer bewegen in de dagelijkse routines van je onderneming.