Ben je schepen van gezondheid, werk je bij de dienst sport of vind je het gewoon tijd om het gezondheidsbeleid van je gemeente of OCMW aan te pakken? Fijn dat je je inzet voor de gezondheid van de inwoners! Het eerste wat je te doen staat, is een draagvlak voor je ideeën creëren. Maar hoe begin je daar nu aan?

Zoek steun op alle niveaus

Een goed gezondheidsbeleid komt pas tot zijn recht als het door voldoende mensen gesteund wordt. Ga dus op zoek naar een draagvlak dat zich uitstrekt over alle niveaus. Met de steun van zowel het maatschappelijke niveau (burgers), als het politieke niveau (schepenen en burgemeester) en het ambtelijke niveau (ambtenaren) kun je écht een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid uitbouwen.

Heeft jouw gemeente het charter van Gezonde Gemeente al ondertekend? Zelfs dan kun je niet zomaar uitgaan van een groot draagvlak voor een gezondheidsbeleid. Misschien is er sinds de ondertekening al heel wat veranderd? Het blijft belangrijk om het draagvlak regelmatig te evalueren.

Wat levert deze stap op?

Een sterk draagvlak bewijst dat het lokaal bestuur bereid is om zich in te zetten voor de gezondheid van haar inwoners. Het gezondheidsbeleid wordt gesteund door de verschillende stakeholders (burgers, ambtenaren en mandatarissen). 

Aan de slag!

Voorstelling door het Logo

Is jouw gemeente nog geen Gezonde Gemeente, maar heb je interesse om er een te worden? Maak dan eerst een afspraak met het Logo.

Het Logo van jouw regio stelt je de methodiek Gezonde Gemeente voor. Dat kan in de vorm van een een-op-eengesprek, in een apart overleg met de verantwoordelijke ambtenaren of tijdens een welzijns- of gezondheidsraad – je beslist zelf wat het best past voor jouw gemeente. Tijdens het overleg kom je onder meer te weten wat Gezonde Gemeente is, wat je mag verwachten en welke ondersteuning we bieden. Als dan blijkt dat er nog niet genoeg draagvlak is, is een tweede gesprek mogelijk.

Word een Gezonde Gemeente

Door het charter Gezonde Gemeente te ondertekenen, bevestig je als lokaal bestuur je engagement om werk te maken van een lokaal gezondheidsbeleid. De ondertekening vormt een symbolisch startpunt.

Om een draagvlak te garanderen, wordt de beslissing tot ondertekening van het charter het best genomen op de gemeente- of OCMW-raad. Bij het Logo kun je daar alvast een ontwerpbeslissing voor aanvragen. Uiteraard is het nóg beter als zowel de gemeente als het OCMW het charter Gezonde Gemeente ondertekenen.

Als je het charter Gezonde Gemeente hebt ondertekend, bezorgt het Logo je het nodige promomateriaal. Zo kun je de inwoners laten weten dat de gemeente zich actief inzet voor hun gezondheid. Het promotiemateriaal bestaat uit:

  • het digitale gepersonaliseerde label van Gezonde Gemeente
  • een pakket gepersonaliseerde vlaggen (twee klassieke vlaggen, twee beachvlaggen en twee pvc-banners) met daarop de naam van jouw gemeente

Met de merknaam Gezonde Gemeente en het bijhorende label kun je op een coherente manier communiceren naar je inwoners en collega’s. Wees consequent, zodat je inwoners, collega’s en partners weten waar je als lokaal bestuur precies aan werkt. Bekijk daarvoor zeker ook de tips rond de succesfactoren voor communicatie

Tip: Maak van de ondertekening een feestelijk en publiek gebeuren, waarop je zelfs de pers uitnodigt. Zo maak je de intenties van het lokaal bestuur rond gezondheid meteen voor een groot publiek duidelijk.

Sluit een samenwerkingsovereenkomst af met het Logo

Je kunt er verder ook voor kiezen om een samenwerkingsovereenkomst met het Logo af te sluiten. Die overeenkomst maakt de intenties uit het charter concreet. Voor de verdere uitbouw van het gezondheidsbeleid krijg je de steun van het Logo.

Richt een werkgroep Gezonde Gemeente op

In je eentje kun je geen gezondheidsbeleid uitbouwen. Daarom is het belangrijk om een werkgroep samen te stellen die ijvert voor gezonde inwoners in een gezonde gemeente.

Wie kan er in zo’n werkgroep zitten?

  • Een bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiger van de gemeente en/of het OCMW
  • Vertegenwoordigers van verschillende diensten van gemeente en OCMW
  • Enkele vertegenwoordigers van lokale gezondheidsvoorzieningen
  • Een vertegenwoordiger van het Logo

Wat doet de werkgroep Gezonde Gemeente?

De werkgroep Gezonde Gemeente is een gemeentelijke werkgroep die de acties en projecten omtrent gezondheid coördineert. Ze bewaakt de voortgang door gebruik te maken van de instrumenten/tools van Gezonde Gemeente. De verantwoordelijke van de werkgroep roept de werkgroep samen en is het aanspreekpunt voor het Logo.

Een extra werkgroep is geen verplichting. Ook een bestaand forum zoals een gezondheids-, preventie- of welzijnsraad kan deze functie op zich nemen. Het is dan wel nuttig om af en toe te overleggen met het Logo.

Gebruik de inspiratiegidsen om je collega’s te overtuigen voor een integraal preventief gezondheidsbeleid.

Door samen met andere beleidsdomeinen te werken aan een preventief gezondheidsbeleid bereik je meer. Het formuleren van gemeenschappelijke doelstellingen in het meerjarenplan 2020-2025 geeft je acties meer slagkracht en legitimiteit. Maar hoe doe je dit in de praktijk? Hoe overtuig je en hoe inspireer je jeugd-, senioren-, sport-, omgevings-(ruimte en milieu), en mobiliteitsambtenaren en politici om werk te maken van gezondheid? Hiervoor ontwikkelden we zes verschillende inspiratiegidsen, één voor elk beleidsdomein. Maak er gebruik van en breng zo ‘Health in All Policies’ in de praktijk!