Kinderen gezonde gewoontes aanleren? Geef zelf het goede voorbeeld en betrek de leerlingen.

Geef het goede voorbeeld

Beweeg mee. Sta mee recht. Speel mee. Zo motiveer je de leerlingen, en elkaar.
De meningen binnen een schoolteam kunnen verdeeld zijn. Dat is geen probleem. Probeer toch afspraken te maken. Zo straal je samen dezelfde boodschap uit. 

Lees meer informatie over ‘actief toezicht’. 

Leerlingenparticipatie

Thema binnen de leerlingenraad

Neem het thema op in de leerlingenraad. Geef de leerlingen inspraak in het beleid. Zo creëer je betrokkenheid en draagvlak bij de leerlingen.

Ideeënaffiche of online brainstormen

Hang op school lege affiches op. De leerlingen noteren hun ideeën op die affiches. Of ze posten hun ideeën, foto’s, video’s of URL’s online. Gebruik de beste ideeën in je matrix.

Speelmaatjes

Oudere leerlingen begeleiden mee de jongere leerlingen.
voorbeelden:

 • materiaal klaarzetten
 • samen materiaal opruimen
 • ervoor zorgen dat alles eerlijk en vlot verloopt
 • uitleg geven bij het spel
 • jonge kinderen helpen bij de activiteit
 • meespelen / samenspelen met jonge kinderen
 • spelfiches voorlezen en samen uitvoeren

Meer tips nodig?

 • Sommige leerlingen nemen niet graag de leiding. Verplicht hen niet.
 • De leerkracht houdt een oogje in het zeil en springt bij als het nodig is. Hij of zij coördineert zodat alle activiteiten rustig verlopen.
 • Lees meer over SpeelMaatjes Op School van MOEV.

Fantasie en creativiteit van je leerlingen

voorbeelden voor de (her)inrichting van de speelplaats:

 • De leerlingen geven punten aan verschillende plaatsen.
 • Ze hangen ballonnen of briefjes met hun wensen op bepaalde plaatsen.
 • Ze bouwen een maquette met papier, karton, leem, zand, takken, blaadjes .... Of ze tekenen een plan op kleine schaal.
 • Ze schilderen of tekenen hun droomruimte.
 • Geef leerlingen inspraak met picto-play. Dat is een werkvorm om kinderen en jongeren openbare (speel)ruimte te laten ontwerpen, aan de hand van speelse iconen.