Rook inademen die vrijkomt bij stoken is niet gezond. Van de stoffen in rook is geweten dat ze irriterend zijn voor de luchtwegen. Ook kunnen deze stoffen een rol spelen bij astma, vruchtbaarheidsproblemen en kanker. Stook enkel brandstoffen die toegelaten zijn, kies voor een verbrandingstoestel met een aangepast vermogen die aangesloten is op een voldoende hoge schoorsteen die goed trekt.

Wat is stoken?

Stoken is het opbranden van brandstof voor het verwarmen van de woning of voor sfeerverwarming of barbecue.

Hoe word je blootgesteld?

Zowel binnen- als buitenshuis kunnen bronnen van rook voorkomen. Bij elke inademing in de buurt van deze bronnen, komt er een zekere hoeveelheid in je lichaam terecht.

Gevolgen voor de gezondheid?

Rook is ongezond, ook als de rook afkomstig is van brandstoffen die toegelaten zijn zoals droog en onbehandeld hout. Het is bekend dat rook je luchtwegen kan irriteren. Andere gezondheidseffecten zoals hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten, ontsteking van de longen,.. zijn afhankelijk van het soort rook dat je inademt, de hoeveelheid, de duur, en hoe je lichaam hierop reageert.

(Ongeboren) kinderen, ouderen, en mensen met chronische luchtwegziektes zoals astma zijn gevoeliger voor rook. Ze worden mogelijk sneller ziek of hun al aanwezige ziekte verergert.

Behoor je niet tot een gevoelige groep, dan ontwikkel je misschien op korte termijn geen gezondheidsklachten. Toch is er een kans dat je op lange termijn wel ziek wordt. Het is geweten dat de schadelijke stoffen in de rook een rol spelen in de ontwikkeling van astma en kanker. Ook vruchtbaarheidsproblemen worden in verband gebracht met stoffen aanwezig in de rook.

Hoe blootstelling beperken?

Als je binnenshuis hout stookt:

  • Gebruik dan enkel onbehandeld en droog hout. Dit soort hout is in de handel te koop.
  • Vers gekapt hout laat je minstens één en liefst twee jaar onder een afdak drogen vooraleer je het gebruikt als brandstof.
  • Het is bij wet verboden om gevernist, geverfd of geïmpregneerd hout te verbranden. Hetzelfde geldt voor triplex, vezelplaat en alle andere samengestelde houtproducten.
  • Kies voor een verbrandingstoestel met een aangepast vermogen en een zo volledig mogelijke verbranding. Laat je hierin steeds adviseren door een vakman.
  • Zorg voor een voldoende hoge, schone schoorsteen die goed trekt.
  • Verlucht de ruimte tijdens het stoken. Zo zorg je voor aanvoer van voldoende zuurstof en vinden de schadelijke stoffen gemakkelijker hun weg naar buiten.

Als je buren hout stoken:

  • Ondervind je hinder van de houtrook van je buren, spreek hen hierover aan en geef aan welke gevolgen dit heeft voor je gezondheid. Eventueel schakel je via je gemeente een buurtbemiddelaar in.
  • Is je woning uitgerust met een mechanisch ventilatiesysteem en komt de rook van de buren binnen, dan kan je een extra koolstoffilter plaatsen die de aangezogen lucht zuivert. Bij plaatsing van een ventilatiesysteem kan je zorgen dat de aanvoer van frisse buitenlucht niet op de plaats is waar bijvoorbeeld veel rook van stokende buren blijft hangen.

Normen

Hout stoken om je woning te verwarmen is toegelaten. Ook buiten mag je droog onbehandeld hout verbranden in een sfeerverwarmer of kampvuur. Het verbranden van (tuin)afval of behandeld hout is verboden.

Als er teveel fijn stof in de lucht aanwezig is, dan roept de Vlaamse Milieumaatschappij op om zowel binnen als buiten hout stoken zoveel mogelijk te vermijden.

Wat zegt de wet nog?

  • Je mag in geen enkel geval huishoudelijke afvalstoffen verbranden in een kachel, open haard of in openlucht. Uitzondering is het verbranden van voldoende droog (watergehalte max. 20%) onbehandeld houtafval. Het verbranden van geverfd of behandeld hout is bijgevolg vergunningsplichtig.
  • Verbranden in open lucht is verboden behalve voor een aantal uitzonderingen zoals een kerstboomverbranding. Hierbij moet steeds rekening gehouden worden met een afstand van 100 meter tussen open vuur en huizen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten, plaatsen waar vlas gedroogd wordt en 25 meter tot bossen. Sfeerverwarmers en BBQ-toestellen worden niet gezien als open vuur en vallen dus niet onder deze afstandsregels.

Met de tips over buitenshuis stoken van de campagne 'Stook Slim' van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie kan je de inwoners van je gemeente correct informeren. Je kan ook gebruik maken van de banners over correct stoken van de medisch milieukundigen van je Logo.

Meer weten?

Neem contact op met de medisch milieukundige van het Logo van je regio.

Logo Logos

Referenties