Kraanwater dat je wil gebruiken om te drinken, te koken, af te wassen of te douchen moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor drinkwater. Het drinkwater van de watermaatschappij wordt streng gecontroleerd. Wie eigen putwater gebruikt, is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit.

Glas Water

Wat is kraanwater?

Het water dat uit je kraan komt, kan een verschillende oorsprong hebben. Zo gebruiken de meeste mensen drinkwater dat geleverd wordt door de drinkwatermaatschappij. Dit water wordt ook leidingwater genoemd. Voor de productie wordt water opgepompt uit de grond of uit oppervlaktewater (bv. kanaal, rivier). Nadien wordt het gefilterd en gezuiverd tot drinkbaar water.

Daarnaast zijn er ook mensen die kiezen voor het gebruik van putwater. Als putwatergebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit. Meer informatie vind je in de infopagina over putwater.

Hoe word je blootgesteld?

Water dat je gebruikt om te drinken, te koken, af te wassen of te douchen mag niet besmet zijn en mag geen verontreinigende stoffen bevatten. De drinkwatermaatschappij controleert daarom zeer regelmatig de kwaliteit van het water, van bron tot kraan. Zo zorgt ze ervoor dat het water voldoet aan de wettelijke normen en dat het gezond is.

Daarnaast kan je zelf ook mee zorgen voor gezond drinkwater aan de kraan. Zo ben je verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de binneninstallatie. Enkele aandachtspunten:

Lood in drinkwater

Lood komt van nature niet voor in de bronnen voor drinkwater. Maar als water in contact komt met materialen die lood bevatten, kan er wel lood oplossen in het water. De belangrijkste bron van lood in het drinkwater zijn loden leidingen. 

Wanverbindingen

Een wanverbinding is een vaste verbinding (zoals een kantelkraantje) tussen waterleidingen met verschillende soorten water. Als er iets kapot is in de koppeling, kan dit ervoor zorgen dat putwater of regenwater in de drinkwaterleidingen terecht komt. Zo kan het leidingwater vervuild raken. Een vaste verbinding tussen verschillende soorten water is dus verboden.


Gevolgen voor de gezondheid?

Water dat voldoet aan de kwaliteitseisen voor drinkwater is veilig om te gebruiken. Consumptie van vervuild water kan gezondheidsrisico's inhouden. Voornaamste aandachtspunten in dit verband zijn putwater en loden leidingen. Meer informatie over de gevolgen voor de gezondheid vind je in de infopagina's:

Hoe blootstelling beperken?

Voor een veilig gebruik van je drinkwater houd je best rekening met volgende aanbevelingen:

  • Laat putwater regelmatig controleren indien je het gebruikt als drinkwater.
  • Vervang loden leidingen indien die nog aanwezig zijn in je woning.
  • Zorg dat er geen wanverbindingen zijn tussen het drinkwatercircuit en eventuele andere watercircuits in je woning (bv. regenwater).
  • Houd je kranen proper en ontkalk indien nodig.
  • Gebruik geen warm kraanwater om koffie of thee te zetten of eten te maken. Warm koud water hiervoor op. Water van het warmwatercircuit voldoet niet altijd aan de kwaliteitseisen voor drinkwater.
  • Let op met toestellen die je aansluit op je binneninstallatie (bv. waterontharders). Zij kunnen de kwaliteit van het water wijzigen. Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.
  • Spoel de leidingen 's morgens en na afwezigheid. Dit doe je door het water even te laten lopen tot het een constante temperatuur heeft. Ben je een langere tijd afwezig? Spoel na een lang weekend of vakantieperiode alle tappunten grondig door.
  • Heb je een nieuwbouwwoning of een nieuwe kraan? Spoel dan de eerste 3 maanden de leidingen door het water even te laten lopen.

Tip: Het spoelwater kan je opvangen en gebruiken voor andere toepassingen zoals planten water geven, poetsen,...

Meer weten?

Neem contact op met de medisch milieukundige van het Logo van je regio.

Logo Logos