Luchtverfrissers worden gebruikt om geuren in huis te maskeren. Ze bevatten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen kunnen klachten ondervinden.

Denim Black Bottle Smell 19 109934

Wat zijn luchtverfrissers?

Luchtverfrissers worden gebruikt om slechte geuren in huis te maskeren en een aangenaam aroma te verspreiden. Alleen breng je door het gebruik van deze producten nog meer vervuilende stoffen in de lucht. Luchtverfrissers bevatten namelijk vluchtige organische stoffen (VOS). De naam ‘luchtverfrisser’ is dus niet zo goed gekozen.

Hoe word je blootgesteld?

Tijdens het gebruik van luchtverfrissers, spuitbussen en parfum kom je tijdelijk in contact met soms erg hoge concentraties VOS door verdamping of verneveling van de producten. Door inademing komen de vluchtige stoffen in je lichaam terecht.

Bij het gebruik van geurkaarsen en wierookstokjes komen ook vluchtige organische stoffen vrij. Door de verbranding komt er daarbovenop nog schadelijke rook in de lucht.

Gevolgen voor de gezondheid

Meer informatie over de gevolgen van VOS op de gezondheid vind je op de infopagina over vluchtige organische stoffen.

Hoe kan je je blootstelling beperken?

Je kan heel wat slechte geuren verhinderen door de oorzaak van de geur aan te pakken. Een geurend afvoerputje, afval, een vuile kattenbak en vuile (af)was kunnen allemaal zorgen voor geuroverlast.

Is er een slechte geur aanwezig, dan is het beter om te zorgen dat deze lucht naar buiten wordt afgevoerd en frisse lucht de woning kan binnenkomen. Dit kan door het raam open te zetten en door continue ventilatie met bijvoorbeeld een ventilatieroostertje of een ventilatiesysteem. Op die manier kan je het gebruik van luchtverfrissers, geurkaarsen en wierookstokjes vermijden.

Meer weten?

Neem contact op met de medisch milieukundige van het Logo van je regio.

Logo Logos

Referenties

  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vluchtige organische stoffen (VOS). https://www.rivm.nl/Onderwerpe... 
  • Steinemann, A. (2017). Ten questions concerning air fresheners and indoor built environments. Building and Environment, 111, p279-284.