Schimmels zijn micro-organismen die groeien in een vochtig milieu. Schimmels veroorzaken allergische reacties, irritatie en ademhalingsproblemen. Voorkom dat schimmels kunnen groeien en verwijder ze wanneer ze dit toch doen.

Wat is schimmel?

Gezond Binnen Schimmel

Schimmels zijn netwerken van zeer kleine organismen die nauw verwant zijn aan paddenstoelen. Ze komen zowel buiten als binnen in allerlei kleuren en vormen voor en spelen een rol in de afbraak van plantaardig materiaal.

Schimmels zijn de meest voorkomende oorzaak van vervuiling in gebouwen. Je kan ze herkennen door de verkleurde vlekken op verschillende oppervlakken en door een muffe geur die ze in aangetaste kamers verspreiden.

Schimmels planten zich voort door middel van sporen. Dit zijn microscopische deeltjes die door de lucht vervoerd worden. Om tot nieuwe schimmels uit te groeien hebben ze voldoende voedsel, een juiste temperatuur en voldoende vocht nodig.

Hoe word je blootgesteld?

In gebouwen vind je schimmels vooral in vochtige, voldoende warme ruimtes. Ze hebben een voedingsbodem nodig uit organisch materiaal. Behangpapier is bijvoorbeeld schimmelgevoelig. Ruwe oppervlakken zoals poreuze steen, hout, stof van kledij of meubels zijn ideale bodems om schimmels te doen ontwikkelen.

De meeste schimmels produceren sporen om zich voort te planten. De sporen kunnen ingeademd of ingeslikt worden.

Sommige soorten maken ook toxines aan die op dezelfde manier in contact komen met de mens.

Tenslotte geven enkele soorten ook vluchtige organische stoffen vrij die door mensen kunnen opgenomen worden.

De kans op blootstelling neemt toe wanneer je langer in contact komt met de schimmels. Daarnaast loop je meer risico op blootstelling als je de besmette oppervlakken en materialen manipuleert.

Gevolgen voor de gezondheid?

Schimmels veroorzaken vooral gezondheidsproblemen bij mensen met een verzwakt of minder ontwikkeld immuunsysteem, dit zijn zieken, ouderen en kinderen. 

Schimmels kunnen de volgende gezondheidsproblemen veroorzaken:

 • Allergische reacties
 • Irritatie en ontstekingen van de luchtwegen
 • Irritatie van de ogen, de mond en huid
 • Astma

Mensen die al ademhalingsproblemen hebben, lopen risico op verergering van deze problemen.

Hoe blootstelling beperken?

Door de factoren die de groei van schimmels beïnvloeden onder controle te houden kan je schimmelproblemen voorkomen. Vocht is de factor die het best in de hand te houden is zonder wooncomfort op te offeren. Om overtollig vocht te beperken kan je de volgende dingen doen:

 • Zorg voor een beperkte relatieve luchtvochtigheid. In de winter  tussen 35% en 55%.
  In de zomer tussen 35% en 80%
 • Beperk de productie van vocht in je dagelijkse handelingen.
 • Los bouwtechnische problemen op.
 • Ventileer en verlucht voldoende en op de juiste manier om vocht uit het huis te verwijderen.
 • Houd de kamertemperatuur boven 15°C. Een lagere temperatuur werkt condensatie van vocht op oppervlakken in de hand.

Vermijd het creëren van een voedingsbodem voor de schimmels.

 • Bewaar je GFT-afval en etensresten buiten.
 • Vermijd tapijt en behangpapier in kamers waar vaak veel vocht geproduceerd wordt zoals de badkamer, keuken en waskamer.

Hoe schimmel verwijderen?

Verwijder schimmels wanneer ze toch groeien.

 • Pak allereerst de oorzaak van het schimmelprobleem aan. Wanneer je dit niet doet zal de schimmel na het verwijderen steeds terugkeren.
 • Schimmels op gladde oppervlakken veeg je weg met een natte doek en zeepsop. Gebruik geen droge, harde borstel, want deze zal de sporen van de schimmels verspreiden.
 • Spoel na met water en droog de behandelde plek goed af.
 • Gooi de gebruikte doek of spons na het reinigen weg.
 • Je kan gereinigde en droge plaatsen ook opnieuw bedekken met verf, pleister of behang om overgebleven sporen de kans niet te geven om te groeien.

Poreuze materialen zoals onbehandeld hout, gips en pleisterwerk moet verwijderd worden.
Matrassen gooi je eveneens weg.

Andere stoffen zoals kledij, speelgoed, gordijnen, enz. kan je eerst met heet water wassen. Blijven er dan schimmelresten over, dan gooi je de materialen weg.

Aandachtspunten bij het verwijderen van schimmels.

 • Verwijder enkel schimmels wanneer je geen gezondheidsproblemen hebt.
 • Bescherm jezelf door een mondmasker te dragen en eventueel wegwerpkledij.
 • Verlucht de kamer waar je schimmels verwijdert steeds goed.
 • Gebruik geen bleekwater of andere chloorhoudende producten. Deze werken niet beter dan zeepsop en hebben een veel grotere impact op onze gezondheid en het milieu.
Schimmels Verwijderen

Meer weten?

Neem contact op met de medisch milieukundige van het Logo van je regio.

Logo Logos

Referenties