Het veelkleurige Aziatische lieveheersbeestje draagt geen ziektes over en vormt dus geen gevaar voor de gezondheid. Deze soort kan wel voor overlast zorgen wanneer ze massaal een huis binnendringen. Je houdt ramen en deuren best zoveel mogelijk gesloten als je tijdens de herfstmaanden Aziatische lieveheersbeestjes op je huisgevel ziet.

Wat is het Aziatisch lieveheersbeestje?

Het veelkleurige Aziatische lieveheersbeestje (Harmonia axyridis) is afkomstig uit Zuidoost-Azië en is ingevoerd in België in de jaren ’90 als biologische bestrijder van bladluizen.

Naast bladluizen doet het Aziatische lieveheersbeestje zich ook tegoed aan de larven van onze inheemse lieveheersbeestjes en larven van andere inheemse insecten. Daardoor vormt deze invasieve soort een bedreiging voor de inheemse soorten lieveheersbeestjes.

Het veelkleurige Aziatische lieveheersbeestje heeft een erg variabel uiterlijk. Individuen kunnen sterk verschillen in kleur, van vrijwel geheel oranje tot bijna zwart (zie Figuur 1). Je kan ze door een aantal kenmerken wel onderscheiden van onze inheemse soorten:

  • Het is een grotere soort (5 tot 8 mm) in vergelijking met de inheemse soorten die niet groter dan 5 mm worden.
  • Hun halsschild, het deel tussen de kop en de romp, bevat één van de volgende motieven:
    • een zwarte 'M' op een lichte achtergrond
    • een zwarte 'kattenpoot' (een centrale stip met daarrond in een halve cirkel 4 andere stippen) op een lichte achtergrond
    • twee brede lichte stroken op een zwarte achtergrond
Lieveheersbeestje

Gevolgen voor de gezondheid?

Veelkleurige Aziatische lieveheersbeestjes vormen geen gevaar voor de gezondheid. Ze dragen namelijk geen ziektes over. Af en toe komen gevallen van allergie of irritatie voor. Ze kunnen wel voor overlast zorgen als ze massaal binnenshuis voorkomen. Dat kan gebeuren bij de eerste koude in het najaar wanneer ze proberen te overleven door warmere plekken op te zoeken. Als je hen dan stoort, kunnen ze een vlekken makende vloeistof produceren die ook een onaangename geur heeft.

Hoe overlast beperken?

Probeer er eerst en vooral voor te zorgen dat de Aziatische lieveheersbeestjes niet kunnen binnendringen. In de herfst verzamelen ze zich graag op een zonnige gevel. Dicht daarom spleten en gaten goed af, vooral rond deuren en vensters. Hou je ramen en deuren gesloten als je de insecten op de gevel ziet en bedek verluchtingsgaten met muggengaas.

Als ze dan toch binnen zijn geraakt, kun je ze verwijderen door ze op te stofzuigen. Je kan ook een nylonkous over het uiteinde van de stofzuigerbuis spannen om de verwijdering van de insecten uit de stofzuiger erna te vergemakkelijken. De meest diervriendelijke manier om ze dan te doden is om ze een paar uren in een afgesloten bokaal in de koelkast te stoppen.

Vermijd het gebruik van insecticiden! De meeste insecticiden zijn schadelijk voor het milieu en voor de gezondheid. Bovendien zijn ze in dit geval onpraktisch en niet efficiënt.
Let er ook op dat je onze inheemse soorten niet doodt. Deze zorgen namelijk voor minder overlast en veel soorten zijn met uitsterven bedreigd.

Meer weten?

Neem contact op met de medisch milieukundige van het Logo van je regio.

Logo Logos