Oorwormen zijn geen angstaanjagende beestjes die in je oren kruipen. Ze zijn volledig onschadelijk voor de mens. In de tuin kunnen ze zelfs heel erg nuttig zijn doordat ze bladluizen en andere plaagsoorten opeten.

Wat zijn oorwormen?

Ongewenste Dieren Oorworm

Oorwormen (Forficula auricularia) zijn kastanjebruin en hebben een slank afgeplat lichaam met een tangvormig aanhangsel aan het achterlijf. Het geslacht kan worden bepaald aan de vorm van de tang (mannelijk: ronde tang, vrouwelijk, rechte tang). De tang dient voor het beetpakken van kleine insecten (o.a. bladluizen).

De oorwormen zijn ongeveer 1 tot 3 cm lang en met name in de nacht actief. Overdag schuilen ze onder stenen, bloembakken en andere plaatsen waar vochtig en rottend materiaal aanwezig is. De oorworm voelt zicht het best bij een temperatuur van gemiddeld 26-33°C.

Oorwormen zijn voornamelijk aaseters en rovers. Ze voeden zich met dood plantenmateriaal, kleinere insecten, larven en slakken. Wanneer ze in grote aantallen voorkomen, kunnen ze zich ook voeden met bloemen, groenten of fruit.

Hoe en waar ondervind je overlast?

Tijdens de zomermaanden kan je oorwormen binnenshuis terugvinden. Vooral wanneer het buiten erg droog is, zullen ze binnen op zoek gaan naar vochtige plaatsen.

Oorwormen komen vooral binnen op plaatsen waar dicht tegen het huis een composthoop, openhaardhout of bv. veel bloembedden zijn. Ook via (slecht onderhouden) houten dakwerk kunnen oorwormen binnenkomen.

Binnen houden oorwormen zich liefst op in vochtige donkere schuilplaatsen. In een normale droge, lichte of verwarmde plaats zullen ze snel sterven van uitdroging en honger.

Gevolgen voor de gezondheid?

Vroeger werd geloofd dat oorwormen via de oren van slapende mensen de hersenen binnendringen om er eitjes te leggen.

Aan dit bijgeloof dankt de oorworm ook zijn naam. De naam ‘oorworm´ is misleidend, omdat het geen wormen zijn, en ze ook niet in het oor van de mens kruipen.

Ondanks zijn naam en de indrukwekkend uitziende tang aan hun achterlijf zijn oorwormen volkomen onschadelijk voor de mens. Ze bijten of knijpen niet en richten binnenshuis ook geen schade aan. Integendeel, ze zijn erg nuttig want ze ruimen rottend organisch materiaal op en eten kleine insecten zoals bladluizen, mijten en rupsen.

Hoe overlast beperken?

Het komt vaak voor dat oorwormen woningen, e.d. binnendringen, vooral in droge periodes.

Een goede wering van oorwormen bestaat uit het dichtmaken van spleten en kieren in de buitenmuur waarlangs de oorwormen binnen komen. Toegang via ventilatieopeningen kan vermeden worden met een rooster of met fijnmazig gaas. Verder zorg je best voor een goede ventilatie, het opruimen van mogelijke schuilplaatsen en herstelling van lekken en vochtproblemen. Ook composthopen en ander organisch materiaal in de directe omgeving van de woning worden best opgeruimd.

Wanneer je veel overlast ondervindt van oorwormen kan je proberen deze insecten te vangen en elders uit te zetten Dit kan door 's avonds een vochtige doek buiten te leggen. Ook kan je bloempotten gevuld met vochtig houtwol, stof of hooi uitzetten. Door ze niet volledig ondersteboven op een ondergrond te plaatsen, kunnen oorwormen in de potten kruipen. Een half ingegraven blik met een drupje olie in, trekt ook oorwormen aan. Wil je oorwormen doden, kan dit met bv. kokend water.

De schuilplaatsen van oorwormen behandelen met insecticide is absoluut af te raden. De zich overdag schuilhoudende oorwormen bereik je zo niet of nauwelijks, maar de behandeling kan wel allerlei andere insecten en vogels doden. Dit betekent dat ook de natuurlijke vijanden van de oorwormen gedood worden en de bestrijding dus een averechtse werking heeft.

Meer weten?

Neem contact op met de medisch milieukundige van het Logo van je regio.

Logo Logos

Referenties