Presenteer en bespreek de analyse van de beginsituatie binnen de werkgroep. Bepaal wat je wil bereiken met een beleid rond mentaal welbevinden en veerkracht. Je kan als onderneming niet alles in één keer realiseren. Stel dus prioriteiten en bekijk de haalbaarheid van mogelijke acties. Leg de lat niet te hoog en hou rekening met de beschikbare menselijke en financiële middelen.

De selectie van prioriteiten is een proces dat meerdere contactmomenten vereist. Je kan het overleg vergemakkelijken door enkele vragen te beantwoorden:

  • Welke werkpunten zijn eenvoudig of minder eenvoudig te verwezenlijken?
  • Wat kan op korte of op lange termijn aangepakt worden?
  • Op welke domeinen hebben de middelen en inspanningen de grootste impact?
  • Welke initiatieven vragen meer tijd en een langetermijninzet?

Kies niet alleen moeilijk te realiseren prioriteiten en doelstellingen, maar een combinatie. Het kan bijvoorbeeld een prioriteit zijn om enkele kleine, zichtbare, populaire wijzigingen door te voeren. Zulke ‘quick wins’ leveren krediet om ook moeilijker door te voeren veranderingen te realiseren. Zo is het ook mogelijk om op korte én op lange termijn resultaten te boeken. Dat doet de motivatie groeien.

Bijvoorbeeld:

Korte termijnLange Termijn
EenvoudigAffiches uithangen rond communicatiematerialen geluksdriehoekEén of meerdere acties organiseren in het kader van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
MoeilijkStresserende werkprocessen aanpakkenSystematisch een kader van ‘waarderende aanpak’ hanteren bij coaching- en functioneringsgesprekken

Maak de doelstellingen zo concreet mogelijk, zo zijn ze achteraf gemakkelijker te evalueren. Vergeet ook niet om enkele doelen te formuleren die op korte termijn realiseerbaar zijn.

Een snelle succeservaring geeft energie, motiveert alle betrokkenen, en vormt een goede basis om op verder te bouwen.