Drie belangrijke gezondheidsargumenten ondersteunen de oproep tot niet roken in de publieke ruimte:

  • Onvrijwillig meeroken (of passief roken) gebeurt ook in de buitenlucht.
  • Zien roken doet ook roken.  Als kinderen volwassenen zien roken, dan wekt dit de indruk dat roken normaal is en aangenaam kan zijn.
  • Publieke ruimtes die bewust ‘rookvrij’ zijn ingericht, zijn een oproep aan rokers om stil te staan bij hun rookverslaving en kunnen zo een ‘trigger’ zijn om te stoppen.    

Om een rookvrije omgeving te creëren moet je inzetten op enkele cruciale punten:

  • Een andere sociale norm waarbij niet roken de standaard is
  • Informatie en sensibilisering
  • Het goede voorbeeld geven (aangezien draagvlak er al is)
  • Geen stigmatisering: roken is een verslaving
  • Minder blootstelling : blootstelling hangt samen met de sociale norm
Generatie Rookvrij

Rookvrije generatie: rookvrije speeltuinen 

Niet meer roken in speeltuinen en op andere plaatsen waar kinderen aanwezig zijn, is ook een onderdeel van deze strategie. Jongeren zijn de toekomst. Het is in het voordeel van onze kinderen als niet-roken op openbare plaatsen ingeburgerd is. Het is beter voor hun gezondheid en ze zullen minder snel de stap naar roken zetten.

Net omdat ze kindvriendelijke plaatsen zijn, kunnen speeltuinen een sterke voorbeeldrol vervullen. Volwassenen en rokers die op deze plaatsen komen, kunnen kinderen het goede voorbeeld geven door er niet te roken. Bij het brede publiek bestaat al een groot draagvlak voor niet (meer) roken op plaatsen waar kinderen aanwezig zijn. Zelfs bij de rokers.

Rookvrije speel- en sportterreinen stimuleren rokers om te stoppen. Ze zijn een goede ‘trigger’. Gemeenten kunnen dat actief mee ondersteunen door in te zetten op een lokaal rookstopaanbod. 

Niet meer roken in speeltuinen vermindert ook de overlast en het afval:

  • Minder peuken: minder afval betekent een netter terrein en een aangenamere omgeving.
  • Veilig en gezond spelen: iedereen wil dat kinderen kunnen spelen in een gezonde en veilige omgeving.

Kinderen hebben het recht om te ravotten en sporten in een omgeving die gezond en rookvrij is. Ga daarom zelf snel aan de slag en creëer een rookvrije omgeving!

Praktische vragen van gemeenten vanaf 2018 

In 2018 werkte Gezond Leven voor de Vlaamse gemeenten concrete leidraden uit voor rookvrije speeltuinen en sporttereinen.  Deze leidraden bieden een antwoord op alle praktische vragen van gemeenten die hun speeltuinen rookvrij willen maken zoals: Hoe creëer je een draagvlak? Hoe communiceer je over het onderwerp? Hoe voer je een goed handhavingsbeleid ? Kortom je ontdekt er hoe je ervoor kan zorgen dat rookvrije speeltuinen goed geïmplementeerd raken.   

Ook sensibiliseringsmaterialen en materialen zoals signalisatieborden om aan te duiden dat de speeltuin rookvrije geworden is, worden voorzien door Generatie Rookvrij.

Gemeenten die vandaag al willen inzetten op rookvrije speeltuinen kunnen contact opnemen met het Vlaams Instituut Gezond Leven: stefaan.hendrickx@gezondleven.be, tel. 02/422.49.61.