Wil je een gezonde publieke ruimte vormgeven? Dan kun je rekenen op heel wat ondersteuning. Op deze pagina vind je een overzicht van organisaties, verenigingen, diensten, Logo’s en partners die je kunnen helpen, en enkele links naar interessante pagina’s op onze website.

Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo) 

De Logo’s kunnen lokale besturen ondersteunen in de creatie van een gezonde publieke ruimte.

Wil je contact opnemen met het Logo in jouw gebied? Neem dan een kijkje op www.vlaamselogos.be

Vormingsaanbod Gezond Leven

Wij hebben veel expertise in de vorming van een gezonde publieke ruimte. Bovendien kunnen we je doorverwijzen naar partners. Daarnaast kun je aansluiting maken bij Gezonde Gemeente. Want een gezonde publieke ruimte is een belangrijk speerpunt.

Andere partners

Het Vlaams Instituut Gezond Leven realiseerde het project Gezonde Publieke Ruimte niet alleen. De VRP, VVSG, Infopunt Publieke ruimte, Departement Omgeving, Departement Mobiliteit en Openbare Werken,de Logo’s en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid waren en zijn actief betrokken in de stuurgroep van het project. Daarnaast stelden we werkgroepen samen met partners uit het middenveld en lokale overheden om de producten mee vorm te geven. 

Samenwerking is de sleutel tot succes. Daarom krijg je van ons een overzicht van mogelijke lokale partners (maar meer samenwerkingen zijn uiteraard mogelijk!). 

Lokale beleidsdomeinen/diensten die een impact hebben op de publieke ruimte  

Ruimtelijke ordening  

Openbaar domein  

Openbare werken  

Milieu  

Veiligheid  

Mobiliteit  

Groendienst  

Sportdienst  

Jeugd  

…  

Lokale beleidsdomeinen/diensten die gebruik (willen) maken van de publieke ruimte en/of de noden van hun doelgroep kennen  

Sportdienst  

Dienst Vrije Tijd  

Toerisme  

Cultuur  

Onderwijs  

Senioren  

Jeugd  

OCMW  

… 

Potentiële lokale partners buiten het lokale bestuur  

Partners uit de gezondheids- en welzijnssector

Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo’s)  

CAW  

Partners uit de mobiliteitssector

Lokale afdeling fietsersbond  

De Lijn  

Voetgangersbeweging

TreinTramBus

Netwerk Duurzame Mobiliteit

Aanbieders van mobiliteitsdiensten  

Partners uit de vrijetijdssector

Gezinsbond

Lokale jeugdbewegingen  

Lokale sportverenigingen  

Lokale ouderenverenigingen

Milieuverenigingen, verenigingen die werken rond duurzaamheid?

Natuurpunt  

Velt

Lokale milieuverenigingen  

Bond Beter Leefmilieu

Greenpeace

BOS+

Voedselteams

Netwerk Duurzaam Verbruiken

Andere (lokale) partners

Scholen  

Lokale bedrijven  

VVSG

FairFin

Verenigingen die werken met kwetsbare doelgroepen

Verenigingen waar armen het woord nemen  

Samenhuizen.be

Sociale verhuurkantoren

Partners die werken rond publieke ruimte

Regionale Landschappen  

Landelijke Gilden

Team Vlaams Bouwmeester

Kind & Samenleving

VRP

Trage Wegen

Op zoek naar een overzicht van alle preventiemethodieken?