Wil je een gezonde publieke ruimte vormgeven? Dan kun je rekenen op heel wat ondersteuning. Op deze pagina vind je een overzicht van organisaties, verenigingen, diensten, Logo’s en partners die je kunnen helpen, en enkele links naar interessante pagina’s op onze website.

Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo)

De Logo’s kunnen lokale besturen ondersteunen in de creatie van een gezonde publieke ruimte.

Wil je contact opnemen met het Logo in jouw gebied? Neem dan een kijkje op www.vlaamselogos.be

Vormingsaanbod Gezond Leven

Wij hebben expertise in verschillende aspecten om de publieke ruimte gezonder te maken. Via de e-learning Gezonde Publieke Ruimte, opgemaakt door de Partnerorganisatie Milieugezondheidszorg en de Partnerorganisatie Voeding, Beweging, Sedentair gedrag en Ondervoeding, krijg je meer inzicht in wat een gezonde publieke ruimte precies is en hoe verschillende gezondheidsthema’s in één integrale aanpak bekeken kunnen worden. Je leert ook de gezondheidscalculator Modal Shift te gebruiken, die de maatschappelijke winst berekent van projecten die mensen aanzetten om te fietsen of te wandelen in plaats van de auto te nemen. Tot slot gaan we in op de Walkabilityscore-tool. Je komt meer te weten over het belang van walkability en de manier waarop de tool antwoord kan bieden op de vraag of een buurt over veel potentieel beschikt om actieve mobiliteit en beweging te stimuleren. De vele kaartlagen en functies helpen je om vanuit gezondheidsperspectief met een buurt aan de slag te gaan.

Bovendien kunnen we je doorverwijzen naar partners. Daarnaast kun je aansluiting maken bij Gezonde Gemeente. Want een gezonde publieke ruimte is een belangrijk speerpunt.

Andere partners

Het Vlaams Instituut Gezond Leven realiseerde het project Gezonde Publieke Ruimte niet alleen. De VRP, VVSG, Infopunt Publieke ruimte, Departement Omgeving, Departement Mobiliteit en Openbare Werken,de Logo’s en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid waren en zijn actief betrokken in de stuurgroep van het project. Daarnaast stelden we werkgroepen samen met partners uit het middenveld en lokale overheden om de producten mee vorm te geven.

Samenwerking is de sleutel tot succes. Daarom krijg je van ons een overzicht van mogelijke lokale partners (maar meer samenwerkingen zijn uiteraard mogelijk!).

Lokale beleidsdomeinen/diensten die een impact hebben op de publieke ruimte

Ruimtelijke ordening

Openbaar domein

Openbare werken

Milieu

Veiligheid

Mobiliteit

Groendienst

Sportdienst

Jeugd

Lokale beleidsdomeinen/diensten die gebruik (willen) maken van de publieke ruimte en/of de noden van hun doelgroep kennen

Sportdienst

Dienst Vrije Tijd

Toerisme

Cultuur

Onderwijs

Senioren

Jeugd

OCMW

Potentiële lokale partners buiten het lokale bestuur

Partners uit de gezondheids- en welzijnssector

Lokaal Gezondheidsoverleg (Logo’s) 

CAW 

Partners uit de mobiliteitssector

Lokale afdeling fietsersbond 

De Lijn 

Voetgangersbeweging

TreinTramBus

Netwerk Duurzame Mobiliteit

Aanbieders van mobiliteitsdiensten

Partners uit de vrijetijdssector

Gezinsbond

Lokale jeugdbewegingen

Lokale sportverenigingen

Lokale ouderenverenigingen

Milieuverenigingen, verenigingen die werken rond duurzaamheid?

Natuurpunt 

Velt

Lokale milieuverenigingen

Bond Beter Leefmilieu

Greenpeace

BOS+

Voedselteams

Netwerk Duurzaam Verbruiken

Andere (lokale) partners

Scholen

Lokale bedrijven

VVSG

FairFin

Verenigingen die werken met kwetsbare doelgroepen

Verenigingen waar armen het woord nemen

Samenhuizen.be

Sociale verhuurkantoren

Partners die werken rond publieke ruimte

Regionale Landschappen

Landelijke Gilden

Team Vlaams Bouwmeester

Kind & Samenleving

VRP

Trage Wegen

Op zoek naar een overzicht van alle preventiemethodieken?