Niet roken in de buurt van kinderen zou de norm moeten worden, zodat kinderen rookvrij kunnen opgroeien en niet beginnen met roken. Zien roken doet ook roken. Kinderen kopiëren gedrag. 

Onvrijwillig meeroken (of passief roken) gebeurt ook in de buitenlucht.

Publieke ruimtes die bewust ‘rookvrij’ zijn ingericht stimuleren rokers om te stoppen.

Niet roken, een onderdeel van een gezond leven 

Tabak doodt de helft van zijn gebruikers als het geconsumeerd wordt zoals de fabrikant het bedoelt.  

Er roken meer dan 1 miljard mensen in de wereld. De gezondheidsschade die tabak veroorzaakt, is zeer groot. Meer dan de helft van de rokers sterft vroegtijdig aan een tabaksgerelateerde ziekte. Roken is wereldwijd de belangrijkste vermijdbare oorzaak van (chronische) ziekte en overlijden. 

Zowel actief als passief roken (of onvrijwillig meeroken) leidt tot enorme gezondheidsschade.  

Ruimtelijk beleid en roken

Als kinderen volwassenen zien roken, dan wekt dit de indruk dat roken normaal is en aangenaam kan zijn. Dat roken misschien wel een onderdeel van het leven is, in plaats van een dodelijke verslaving. Als kinderen een gezonde sociale norm leren, dan neemt de kans af dat ze later zelf gaan roken. 

Onvrijwillig meeroken (of passief roken) gebeurt ook in de buitenlucht. Denk aan plaatsen waar het druk kan worden en tabaksrook mee wordt ingeademd door niet-rokers, zoals een druk voetbalstadion of een terras in de zomer.

Publieke ruimtes die bewust ‘rookvrij’ zijn ingericht stimuleren rokers om te stoppen.  Ze zijn een goede ‘trigger’. Onderzoek toont aan dat rookvrije omgevingen in het algemeen leiden tot een toename van het aantal rokers dat probeert te stoppen.

Aan de slag

Realiseer een rookvrije omgeving 

Ga zelf gauw aan de slag met een rookvrije omgeving door bijvoorbeeld rookvrije speel- en sporttereinen in te richten.

  • Als kinderen volwassenen zien roken, dan wekt dit de indruk dat roken normaal is en aangenaam kan zijn. 
  • Rookvrije speel- en sporttereinen zijn een oproep aan rokers om stil te staan bij hun rookverslaving. 
  • Als kinderen zich in een speeltuin op een korte afstand van een rokende volwassene bevinden, dan kan dat schadelijk zijn voor hun gezondheid. Ze ademen de rook in als ze bijvoorbeeld even uitrusten op een bankje of als ze door die volwassene geduwd worden op de schommel. (De schade door passief roken in de buitenlucht is doorgaans wel minder groot dan in gesloten ruimten.)   

Rookvrije generatie 

Als het straks sociaal aanvaard is dat roken in de buurt van kinderen (en andere minderjarigen) ‘not done’ is, doen onze kinderen daar hun voordeel mee. Ze zullen dan minder snel de stap naar roken zetten.  

Gezond Leven wil meehelpen aan de creatie van een rookvrije generatie waarin geen enkel kind nog begint te roken. Kinderen moeten rookvrij kunnen opgroeien.