Wist je dat gezondheid sterk samenhangt met socio-economische factoren? Wie hoger op de maatschappelijke ladder staat, wordt minder snel ziek én heeft een langere levensverwachting dan wie een trapje lager of helemaal onderaan staat. Het goede nieuws? Als lokaal bestuur kun je die sociale ongelijkheid helpen verminderen vanuit verschillende beleidsdomeinen.

Maar waar begin je nu het best? Omgevingskenmerken, zoals te weinig groen in de wijk of verkeersoverlast, zijn ideale aanknopingspunten. Uit een WHO-rapport van 2013 blijkt namelijk dat de omgeving cruciaal is om gezond gedrag bij kwetsbare groepen te bevorderen. Enkele voorbeelden:

  • Wil je je inwoners meer laten bewegen? Probeer dan vooral de stedelijke omgeving en het mobiliteitsbeleid te verbeteren.
  • Om de alcoholproblematiek te bestrijden, moet je rekening houden met de beschikbaarheid, de prijssetting en de promotie van alcoholische dranken.
  • Kansarme mensen roken als gevolg van de economische en sociale moeilijkheden waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden. Als lokaal bestuur kun je de oorzaken van dagelijkse stressfactoren aanpakken door bijvoorbeeld collectieve keukens op te richten, solidariteit te bevorderen of kansarme wijken te verfraaien.

Gezonde Gemeente gaat uit van ‘Health in All Policies’. Dat wil zeggen dat je impact  op de sociale en fysieke omgeving van inwoners groter zal zijn als je zowel het lokale beleid als hogere beleidsniveaus actie ondernemen en er wordt samengewerkt over de verschillende beleidsdomeinen heen.