Gezonde School in tijden van corona: focus op mentaal welbevinden

Het zijn bizarre tijden, en best ook bange. Voor jou én je leerlingen. Daarom staat deze pagina helemaal in het teken van het thema ‘mentaal welbevinden’.

Facebook-live over mentaal welbevinden bij leerlingen, in tijden van corona

Op woensdag 27/5 organiseerde Gezond Leven o.l.v. Dr. Veerle Soyez (stafmedewerker Geestelijke Gezondheidsbevordering) een FB-Live over mentaal welbevinden bij leerlingen, in tijden van corona. (Her)bekijk deze FB-live in de Facebookgroep Gezonde School.

6 tips zetten je op weg!

De 6 tips die je hieronder leest, klinken misschien niet supervernieuwend of baanbrekend. Maar ze zijn niet zomaar gekozen: wat we omschrijven als ‘mentaal welbevinden’ komt eigenlijk tot stand door de wisselwerking tussen 3 verschillende zaken: je emotioneel goed in je vel voelen, je verbonden voelen met dingen en mensen rondom je en positieve zelfreflectie en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. De tips kunnen, in al hun eenvoud, aanknopingspunten bieden om te werken rond deze 3 elementen.

Wanneer ons mentaal welbevinden onder druk staat, komt ‘veerkracht’ op de voorgrond. Veerkracht vormt, in het bijzonder op moeilijke momenten, een buffer tegen bedreigingen voor het mentaal welbevinden. Kinderen en jongeren zijn zeer veerkrachtig. Vertrouw op die veerkracht, maar stimuleer dat kinderen en jongeren elkaars veerkracht versterken, door hen een kader te bieden waarin dit kan.

Tip 1: Wees niet te streng voor jezelf, en voor je leerlingen.

De huidige situatie gooit alles overhoop. Heel wat routines zijn weggevallen, ook op school. Routines en structuur bieden houvast en voorspelbaarheid, en dus ook veiligheid. Daarom zijn ze zo belangrijk. Dit is zeker zo voor kinderen.

Met de heropening van de scholen zal de neiging ontstaan om tot bussiness-as-usual over te gaan. Maar dat is geen optie. Door bijkomende veiligheidsmaatregelen en de gewijzigde noden van de kinderen. Hou structuur aan (vb. vaste lesmomenten, vaste klasmomenten …) en help kinderen en hun ouders om óók thuis structuur aan te brengen. Maar aanvaard dat het niet allemaal perfect loopt. Na al die tijd thuiszitten treedt ook demotivering op. Zie dit niet als afwijzing van je eigen inspanningen, maar als een typisch symptoom van de situatie.

Facebook met fotos versie2

Aan de slag:

 • Klasse heeft een maandkalender die (ouders van) leerlingen kunnen afprinten en invullen of overtekenen. Als leerkracht kan je de maandkalender eerst digitaal invullen om je lessenrooster bekend te maken.
 • Op klascement staan enkele tips voor dagschema’s en planningen, samen met voorbeelden van dag- en weekschema’s.
 • Op verschillende websites en blogs (www.minime.nl, www.jufmaike.nl …) vind je voorbeelden van dagschema’s voor ouders om routines in te bouwen, en te behouden.
 • Neem een kijkje op de site van jouw onderwijskoepel en volg hun nieuwsbrieven. Zij staan voor jou klaar met tal van ondersteuning, tips & tricks om deze coronatijden door te komen (Katholiek onderwijs Vlaanderen, GO!, POV, OVSG, OKO).
 • Neem een kijkje op de site van de ouderkoepel (VCOV, GO!ouders, KOOGO). Zij staan met raad en daad klaar om ouders te ondersteunen in deze tijden.
 • Bekijk de 2 getuigenissen van een moeder en kind in armoede. Zij getuigen over de situatie, de stress en het onderwijs. Het geeft een kijk op de situatie van vele leerlingen.

Deze lijst is zeker niet volledig, maar biedt hopelijk al wat inspiratie om aan de slag te gaan. Ken je nog een ander sterk materiaal? Laat het ons weten via info@gezondleven.be!

Check ook www.checkjezelf.be voor meer tips en tricks voor jezelf.

Tip 2: Hou afstand, maar bevorder de sociale verbondenheid.

Corona heeft ervoor gezorgd dat we vriendschappen en familiebanden moeten heruitvinden doordat we elkaar niet (allemaal) meer in levende lijve zien. Soms lukt dat goed, soms minder goed waardoor de sociale verbondenheid onder druk komt te staan. Voor kinderen, en zéker voor jongeren is die sociale verbondenheid met leeftijdsgenoten zeer belangrijk in hun persoonlijke groei en het ontwikkelen van hun eigen en hun sociale identiteit.

Wat kan jij nu doen in je les? Focus tijdens de (online) lesuren niet alleen op de les, maar probeer ook ruimte te maken voor een informele babbel met de klas. Bouw bijvoorbeeld bij de start van de les voldoende ruimte in voor een ‘hoe gaat het?’-momentje. Komt het niet vlot op gang? Geef dan als leerkracht het startschot en vertel hoe jij de situatie beleeft. Of laat na (sommige) lessen de video call nog even opstaan, zonder dat jij aanwezig bent. Zo kunnen leerlingen onderling nog even napraten. Dergelijke informele babbels zorgen voor meer sociale verbondenheid en een betere klassfeer.

Facebook met fotos versie23

Aan de slag:

 • Sensoa benadrukt dat knuffelen, samen spelen of rondhangen past binnen de ontwikkelingsfase van kinderen en jongeren. Maar in deze situatie worden hier jammer genoeg negatieve gevolgen aan gekoppeld. Zeg daarom niet dat dit gedrag ‘fout’ of ‘verboden’ is en straf hen ook niet. Spreek hen aan op hun gedrag en vraag hen om erop te letten en zorg te dragen voor elkaar. Volg de Facebookpagina van Sensoa voor meer tips over hoe jongeren kunnen omgaan met relaties in deze periode.
 • Op de website van Klasse geeft CVO-lector Lieve Hendrickx enkele tips bij haar wekelijkse check in-moment bij de start van de les.
 • Frances Lefebure geeft het goede voorbeeld en vraagt aan jongeren hoe het écht met hen gaat. Je kan het vragenuurtje en de interviews met experten herbekijken via de Instagram van Make Belgium Great Again.
 • Lies Scaut van Abimo geeft in het artikel ‘Welkom terug op school’ heel bruikbare tips om het klasgevoel terug op te bouwen. Ze maakte ook een heel bruikbare creatieve werkbundel voor de leerlingen, geschikt voor leerlingen vanaf het 2e leerjaar. Lies Scaut is psychotherapeute met ervaring in plotse en chronische verlieservaringen bij kinderen en jongeren en acute opvang op scholen.

Deze lijst is zeker niet volledig, maar biedt hopelijk al wat inspiratie om aan de slag te gaan. Ken je nog een ander sterk materiaal? Laat het ons weten via info@gezondleven.be!

Check ook www.checkjezelf.be voor meer tips en tricks voor jezelf.

Tip 3: Maak ruimte voor emoties, maar blijf positief.

In tijden van corona laaien de emotie soms hoog op. Laat in de (online) klas dan ook ruimte voor emoties. Alle emoties zijn oké, want het is normaal dat kinderen en jongeren zich in deze periode slecht of angstig voelen. Laat het ook toe om dit te benoemen. Wees zelf niet bang om hierop door te vragen en samen met de leerlingen manieren te zoeken om daarmee om te gaan.

Leer hen om te aanvaarden dat er dingen zijn waarop ze geen grip hebben en leg de focus op wat wél nog kan en wat wél veranderd kan worden. Probeer als leerkracht niet overspoeld te worden door wat de leerlingen aanbrengen en probeer een ‘niet-veroordelende’ positie in te nemen. Probeer het klasgesprek altijd te eindigen met een positieve mindset. Bijvoorbeeld door een rondje ‘dankbaarheid’: waarvoor ben jij vandaag dankbaar? Of geef hen de opdracht om dit dagelijks op te schrijven en dit in een bokaaltje/potje te steken.

Vang je zorgwekkende signalen op van leerlingen? Probeer niet alles zelf op de lossen, maar geef dit door aan een interne of externe leerlingbegeleider (CLB). Geef je eigen emoties over zorgwekkende verhalen ook ruimte door met andere leerkrachten uit te wisselen over wat het met je doet (uiteraard met respect voor de privacy van leerlingen en hun gezin).

Facebook met fotos versie24

Aan de slag:

 • Op de website www.noknok.be (knaltip: ik (k)en mezelf) vinden leerlingen (12-16 jaar) oefeningen die hen helpen om hun zelfvertrouwen op te bouwen of terug te krijgen en om positief in het leven te staan. Jongeren kunnen zelf een profiel aanmaken en de oefeningen doen. Je kan jongeren hier naar doorverwijzen.
 • In de databank van Sensoa vind je heel wat prenten, leesboekjes en spellen over gevoelens voor het basisonderwijs.
 • Jongeren durven bij negatieve emoties kiezen voor tijdelijke ‘oplossingen’ die het slechte gevoel slechts kort wegnemen. Denk bijvoorbeeld aan drank, drugs, gamen of gokken. Maar dat biedt geen oplossing op lange termijn. Leerlingen kunnen hierbij vragen hebben of zich zorgen maken over hun eigen gebruik. Je kan leerlingen doorverwijzen naar een van de 12 zelftests voor volwassenen en minderjarigen.
 • Haal inspiratie uit het lessenpakket ‘Take Off’ van VVGG en Eetexpert als je met de jongeren wilt werken rond een positief zelfbeeld. In tijden van corona kan dit ook bruikbaar zijn.
 • Haal inspiratie uit het lessenpakket ‘Goed in je vel' (12-16 jaar) van Eetexpert over zelfwaardering en je (zomer)lijf.
 • Neem een kijkje naar de Uit De Marge communicatietips voor straffe uitspraken
 • van jongeren. Ze zijn gemaakt voor jeugdwerkers, maar zeker ook geschikt voor in de klas.
 • Ga aan de slag met het knablab coronaboekje voor kinderen van het lager onderwijs om gedachten en gevoelens bespreekbaar te maken.
 • Bij kinderen tussen 6 en 10 jaar kun je emoties in de klas bespreekbaar maken met behulp van de knuffelkussens van Posi & Friends.
 • De jongerenwebsite WATWAT lanceert, samen met illustratrice Chrostin, een lockdown-dagboek. Met o.a. vragen om gedachten van je af te schrijven.
 • Pols naar hoe het met je leerlingen gaat aan de hand van de welbevinden-vragenlijst van Klasse of de ‘Hoe gaat het met je?’-vragenlijst van Zien in de Klas. Deze vragenlijsten zijn bruikbaar vanaf het 3de leerjaar. Betrek interne of externe lerarenbegeleiding bij zorgwekkende signalen.
 • Gebruik de emotiekaarten van LOWAN ter ondersteuning van leerlingen uit gezinnen met een andere thuistaal.
 • Lees in Klasse de tips van Leentje Vervoort, klinisch psycholoog aan UGent, over praten over angst en onzekerheid en wat je als leraar kan doen.
 • Laat leerlingen (basis en secundair) ervaringen lezen, delen en nabespreken aan de hand van de ‘vijf vragen’-blog. De vragen gaan over geluk, onderwijs, lezen, leven en onvergetelijke momenten.
 • Lees de tips en direct inzetbare werkvormen van Cutluurkuur om emoties bespreekbaar te maken, op een creatieve manier.
 • De Weg Wijzer maakte het ‘Hallo, ik ben Corona!’-verhaal voor kinderen. Het verhaal is beschikbaar in zeer veel verschillende talen en kan gebruikt worden om gevoelens bij corona bespreekbaar te maken.

Deze lijst is zeker niet volledig, maar biedt hopelijk al wat inspiratie om aan de slag te gaan. Ken je nog een ander sterk materiaal? Laat het ons weten via info@gezondleven.be!

Check ook www.checkjezelf.be voor meer tips en tricks voor jezelf.

Deze lijst is zeker niet volledig, maar biedt hopelijk al wat inspiratie om aan de slag te gaan. Ken je nog een ander sterk materiaal? Laat het ons weten via info@gezondleven.be!

Check ook www.checkjezelf.be voor meer tips en tricks voor jezelf.

Tip 4: Bouw rust in voor je geest, en die van je leerlingen.

De voorbije maanden is ons leven ferm veranderd. Voor velen onder ons gingen die veranderingen gepaard met heel wat kopzorgen en gepieker. In deze tijden heb je daarom extra baat om het hoofd even helemaal tot rust te laten komen (peace of mind). Je hoeft daarom niet alle negatieve emoties weg te duwen, maar je kan er wel bewuster mee omgaan, en bijvoorbeeld het gepieker minder ruimte geven (bijvoorbeeld max. 1 uur per dag). Daarnaast is het belangrijk om af en toe het hoofd eens helemaal leeg te maken.

Als leerkracht kan jij handvaten aanreiken om die peace of mind te bereiken. Zo kan je leerlingen uitdagen om in deze periode verschillende manieren van ontspannen uit te proberen: mediteren, lezen, sporten, muziek maken, creatief bezig zijn, bellen, wandelen, gedachten opschrijven, tv kijken … Laat de leerlingen al doende ontdekken wat voor hen werkt om tot rust te komen en te stoppen met piekeren. Want, er is geen ‘one-size-fits-all’. Elke leerling moet zijn eigen ontdekkingstocht starten en voor zichzelf uitzoeken wat best werkt, in zijn of haar specifieke situatie.

Facebook met fotos versie26

Aan de slag:

 • Op de website www.noknok.be (knaltip: tijd voor mezelf) vinden leerlingen (12-16 jaar) oefeningen die hen kunnen helpen om ‘me-time’ in te bouwen, op een gezonde manier te ontspannen en een ontspanningsplan te maken voor moeilijke (stressvolle) momenten. Jongeren kunnen zelf een profiel aanmaken en de oefeningen doen. Je kan jongeren hier naar doorverwijzen.
 • Zit de sfeer in de klas goed? Dan kan je die nog extra opleuken met toffe en gezonde (beweeg)challenges, op afstand. In de Facebookgroep van Gezonde School vind je talrijke voorbeelden.
 • Je kan piekeren bespreken in de klas aan de hand van het corona-doe-boek van Jeugd GGZ Talenti a Casa. Het boek staat vol handvaten, tips en denk- en doe-opdrachten voor kinderen die zich zorgen maken.
 • Speciaal voor deze coronacrisis lanceert Rode Neuzen-dag, samen met Safety First, een start to medidate-challenge. Aan de hand van een podcast kunnen jongeren 8 weken lang 6x per week enkele minuten mediteren.
 • Daarnaast kan je leerlingen doorverwijzen naar de website www.doublegum.be die voor ieder wat wils activiteiten en spelletjes aanreikt.
 • Daarnaast staan er op de website www.watwat.be/corona ook nog tal van anti-verveeltips voor jongeren, en andere toffe en interessante artikels, helemaal op maat van jongeren, vanaf 11 jaar.
 • Verwijs je leerlingen door naar de quarantaine survivalkit van Lejo vzw.

Deze lijst is zeker niet volledig, maar biedt hopelijk al wat inspiratie om aan de slag te gaan. Ken je nog een ander sterk materiaal? Laat het ons weten via info@gezondleven.be!

Check ook www.checkjezelf.be voor meer tips en tricks voor jezelf.

Tip 5: Zet je in voor anderen. En leerlingen voor elkaar.

Door weggevallen hobby’s, geen uitgaansmogelijkheden … komt er misschien voor jouw leerlingen heel wat tijd vrij. En waarom die vrijgekomen tijd niet gebruiken om anderen te helpen? Want, dat doet niet enkel goed voor de ander, maar ook voor jezelf: door je nuttig te maken en je in te zetten voor anderen, krijgt je mentaal welbevinden een boost. Dat kan gaan over kleine taakjes thuis, eens langsgaan bij de bomma voor een raambezoek, een kaartje schrijven naar vrienden, of mondmaskers maken voor een organisatie uit de buurt.

In de klas kan je datzelfde principe integreren door bijvoorbeeld te werken met een buddysysteem: een leerling die het iets moeilijker heeft met de leerstof kan dan samenwerken met zijn/haar buddy die de leerstof al wat meer onder de knie heeft. Dit kan uitstekend werken voor herhalingsoefeningen. Bijkomende vragen kunnen ze dan samen terugkoppelen naar de leraar.

Facebook met fotos versie25

Aan de slag:

 • Op de website www.noknok.be (knaltip: reken op anderen) vinden leerlingen (12-16 jaar) oefeningen die hen kunnen helpen om hun eigen kenniskring in kaart te brengen, om na te denken over wat vriendschap voor hen betekent en een handleiding om hulp te vragen. Jongeren kunnen zelf een profiel aanmaken en de oefeningen doen. Je kan jongeren hier naar doorverwijzen.
 • Haal inspiratie voor je lessen uit de lesmap van Warme William, over een luisterend oor zijn voor anderen.
 • Neem een kijkje op www.vlaanderenhelpt.be voor allerlei vrijwilligersinitiatieven om je als klas bij aan te sluiten, of om inspiratie uit te putten voor een klas- of scholenactie.

Deze lijst is zeker niet volledig, maar biedt hopelijk al wat inspiratie om aan de slag te gaan. Ken je nog een ander sterk materiaal? Laat het ons weten via info@gezondleven.be!

Check ook www.checkjezelf.be voor meer tips en tricks voor jezelf.

Tip 6: Blijf niet bij de pakken zitten.

Plots kunnen we niet meer doen wat we willen en wanneer we dat willen. Dat kan frustrerend zijn en voor heel wat stress zorgen, voor jou en voor je leerlingen. Maar blijf niet bij de pakken zitten: ga samen op zoek naar wat wél nog kan, en hoe je creatief kan omgaan met de huidige situatie.

Niet bij de pakken blijven zitten? Dat mag je letterlijk én figuurlijk nemen. Stress kan ervoor zorgen dat je leerlingen vervallen in ongezonde gedrags- (en denk-)patronen, waardoor ze zich uiteindelijk (nog) slechter voelen. Besteed daarom in de les aandacht aan regelmatig bewegen, gezond eten én drinken, voldoende slaap … Bouw bijvoorbeeld beweegtussendoortjes in. Die houden de aandacht erbij, leren de leerlingen al doende het belang van beweging en ze houden de leerlingen fysiek en mentaal actief.

Facebook met fotos versie22

Aan de slag:

Deze lijst is zeker niet volledig, maar biedt hopelijk al wat inspiratie om aan de slag te gaan. Ken je nog een ander sterk materiaal? Laat het ons weten via info@gezondleven.be!

Check ook www.checkjezelf.be voor meer tips en tricks voor jezelf.

Wanneer bovenstaande tips niet genoeg zijn.

Maak je je zorgen over een of meerdere leerlingen?Aarzel dan niet om hulp in te schakelen van de leerlingbegeleider of zorgleerkracht op jouw school of van de externe leerlingbegeleiding (CLB en CLBch@t). Zij verwijzen, indien nodig, verder door naar een psycholoog, huisarts … De verschillende CLB-koepels hebben ook heel wat informatie gebundeld over mentaal welbevinden / psychosociale zorg en corona. In het ‘wat zeg ik als?-gidsje vind je als leerkracht interessante communicatietips bij zeer concrete vragen. Je vindt het gidsje via de site van het Vrij CLB netwerk, maar ook in de e-module van de Permanente Ondersteuningscel CLB GO!, en op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Daarnaast kan je als school het hulpaanbod voor kinderen en jongeren bekend maken. Denk maar aan de luisterende oren van: het Awel, JAC, De Druglijn, Teleonthaal, 1712 (geweld), CAW, Teleblok, nupraatikerover.be (kindermishandeling), zelfmoord1813, Eetexpert (eetproblemen) … Specifiek voor jonge mantelzorgers - kinderen en jongeren die opgroeien met een familielid met bijzondere zorgnoden - is er het nagelnieuwe online platform Zo jong!. Veel scholieren kennen het aanbod niet, en kunnen er dus ook geen beroep op doen. En dat is natuurlijk heel jammer!