Wie beleidsmatig werkt, houdt zich aan een vooropgesteld plan. Dat is belangrijk om gefocust te blijven en georganiseerd te werken. Stel daarom duidelijke prioriteiten, doelstellingen en planningen op en probeer je daar zoveel mogelijk aan te houden.

Prioriteiten selecteren

Het aanbod aan activiteiten, acties, projecten en methodieken is zó groot dat je onmogelijk alles kunt doen. Baken daarom duidelijke prioriteiten af op basis van je beginsituatie. Stel jezelf daarbij de volgende vragen:

  • Wat heb je nodig? Wat zijn de behoeften van de school?
  • Wat doe je al? Wat is de huidige situatie van de school?
  • Wat kun je? Wat zijn de mogelijkheden binnen de school?
  • Wat wil je? Wat zijn de wensen van de leerlingen, de ouders en het schoolteam?

Vanuit die selectie formuleer je doelstellingen voor de gezondheidswerking op school.

Doelstellingen correct formuleren

Duidelijke doelstellingen maken het gemakkelijker om je aan het vooropgestelde plan te houden. Formuleer daarom doelstellingen:

  • die gaan over elementen die iemands gedrag beïnvloeden, en niet over het gedrag zélf. Bijvoorbeeld: niet ‘onze leerlingen eten dagelijks drie stukken fruit’, maar beter: ‘onze leerlingen kennen de aanbeveling rond fruit eten’ (= kennis) of ‘de school biedt dagelijks een stuk fruit aan als dessert’ (= omgeving). 
  • die betrekking hebben op het gedrag tijdens de schooluren. Bijvoorbeeld: de leerlingen drinken op school alleen water. 
  • die zo concreet mogelijk zijn, rekening houdend met de U-Smart+-criteria.

In ‘Bepaal prioriteiten en doelstellingen’ (stap 3) vind je nog enkele nuttige tips voor een correcte formulering van je doelstellingen.

Veranker het gezondheidsbeleid

Ten slotte moet het gezondheidsbeleid een volwaardig onderdeel van het schoolbeleid worden. Maar hoe kun je dat nu garanderen?

  • Neem de visie rond gezondheid op in het pedagogisch project van de school.
  • Leg linken met andere onderdelen van het schoolbeleid, zoals leerlingenbegeleiding, veiligheid of milieuzorg.
  • Neem het gezondheidsbeleid op in de algemene beleidsdocumenten van de school, zoals het jaarplan en het schoolreglement.

In ‘veranker in je schoolbeleid’ (stap 7) vind je nog enkele nuttige tips.