Hoe ga je om met leerlingen die zich niet goed in hun vel voelen? Vroeginterventie is een eerste stap, maar wat als de problemen zwaarder worden en zich een echte psychische klacht ontwikkeld? Dan is aangepaste zorg & begeleiding nodig.

Voorbeelden van vroeginterventie en zorg op maat?

  • Vroeginterventie:

Je kan als school inzetten op vroeginterventie door bijkomende opleiding te volgen rond ‘signalen van verminderd welbevinden en/of psychische problemen’, een vertrouwensleraar of leerlingenbegeleider te voorzien waarbij leerlingen op school terecht kunnen, leerlingen met extra zorgnoden door te verwijzen naar externe diensten of organisaties, …​.

  • Zorg & begeleiding op maat:

Je kan als school extra inspanning doen om leerlingen met psychische klachten tot ‘leren’ te brengen en te betrekken bij het klas- en schoolgebeuren (inclusief werken). Dat kan je doen door actief contact te houden bij langdurige afwezigheid van een leerling, de lessen toegankelijk te maken voor alle leerlingen, voldoende af te stemmen met partners die leerlingen naast de school begeleiden, ….​

Nuttige linkjes en materialen

    • Jongeren tussen 12 en 16 jaar kunnen terecht op www.noknok.be om op eigen houtje bij te leren over thema’s zoals school, gezondheid, familie en vrienden … Maar ook moeilijkere thema’s zoals eetstoornissen of depressie komen aan bod. Daarnaast kunnen ze al spelenderwijze vaardigheden inoefenen om zich goed in hun vel te voelen en hun eigen veerkracht testen. Maak als school NokNok mee bekend.
    • Concrete acties voor zorg en begeleiding vind je in de ingevulde gezondheidsmatrix op deze pagina.