Het hoofddoel van een kort gesprek is om de cliënt even stil te laten staan bij zijn eigen rookgedrag. Alleen zo kan dit gedrag ombuigen naar gezonder gedrag. Ga het gesprek dan ook proactief aan bij elke opportuniteit. Afhankelijk van de tijd die je hebt, je ervaring, de cliënt … kan het gesprek gaan over:

Motiveren tot een rookstoppoging

Dit is de beste oplossing voor de gezondheid en levenskwaliteit van de roker. Je kan tijdens een gesprek mensen motiveren om een rookstoppoging te ondernemen en hen kennis laten maken met de beschikbare hulpmiddelen.

Motiveren om niet meer binnen te roken

Sommige mensen zijn nog niet klaar om te stoppen met roken. Je kan het met hen hebben over niet meer binnen roken. De gevolgen van passief roken worden vaak onderschat. Roken is ook schadelijk voor kinderen en niet-rokende huisgenoten. Motiveer mensen om steeds buiten te gaan roken.

Misverstanden over roken en passief roken rechtzetten

Er bestaan heel wat misverstanden over stoppen met roken: “Minderen is ook oké” of “Stoppen met roken heeft nu geen zin meer”. Of over roken in huis: “Ik heb altijd twee ramen tegenover elkaar openstaan als ik binnen rook” of “Als mijn dochter ziek is, rook ik alleen in de keuken”. Lees hier hoe je gepast kan reageren op deze misverstanden.

Stimuleren van succesverhalen

Mensen willen vaak iets doen aan hun rookgedrag, maar denken dat ze er niet in zullen slagen. Ze hebben dikwijls een gebrek aan zelfvertrouwen. Succeservaringen creëren is daarom heel belangrijk.

Kennis delen

Sommige zaken weet de roker nog niet. Jij kan hier verandering in brengen. Bijvoorbeeld het antwoord op de vraag: welke hulp is er beschikbaar bij het stoppen met roken? Benadruk de keuzevrijheid van de roker. Dring niets op. Dit werkt contraproductief.

Een andere onbekende is derdehandsrook. Mensen zien het niet als meeroken. De gevolgen worden geminimaliseerd of er wordt ontkend dat het een risico is. Lees meer over rookstop en passief roken