Een voedingsbeleid uitrollen doe je niet in een-twee-drie. Het is een langdurig proces waarin je samen met het schoolteam, de leerlingen en de ouders stap voor stap evolueert van losse acties rond voeding op school naar een samenhangend beleid. Lees meer over de verschillende stappen.

Stap 1 – creëer draagvlak

Het is belangrijk om zo veel mogelijk mensen te overtuigen van het belang van gezonde voeding op school. Zowel de directie, het schoolteam, de leerlingen als de ouders moeten daarom weten wat gezonde voeding is. Gezond Leven heeft een aantal materialen van de voedingsdriehoek die je hiervoor kan gebruiken.

Deze materialen kan je op verschillende manieren inzetten. Laat leerkrachten bijvoorbeeld de e-learning doorlopen om de principes van gezonde voeding onder de knie te krijgen. Toon het filmpje van de voedingsdriehoek op een ouderavond of schoolfeest om ouders mee te krijgen. Hang affiches van de voedingsdriehoek op in de schoolrefter, affiches rond dranken en tussendoortjes aan de automaat om kinderen de juiste keuzes te helpen maken. Laat kleuters de kleurplaat van de voedingsdriehoek inkleuren en meenemen naar huis of organiseer een opleiding rond gezonde schoolmaaltijden voor het keukenpersoneel.

Stap 2 – breng huidige acties rond voeding op school in kaart

Waarschijnlijk doet jullie school al wat rond voeding? Daarom is de tweede stap het in kaart brengen van huidige acties rond voeding op jullie school. Met de gezondheidsmatrix kan je in kaart brengen wat jullie al doen op het vlak van voeding op school. Je kan er ook voor kiezen om een matrix in te vullen per subthema. Denk aan water, dranken- en tussendoortjes, …. 

Wil je specifiek inzetten op het aanbod van bijvoorbeeld dranken en tussendoortjes, schoolmaaltijden, maak dan gebruik van de checklists. Deze checklists zijn gebaseerd op de richtlijnen voor dranken en tussendoortjes op school en de schoolmaaltijdengids. 

Scholen die deelnemen aan de driejaarlijkse indicatorenbevraging van Gezond Leven kunnen daarnaast beroep doen op het feedbackinstrument. Het feedbackinstrument van de indicatorenbevraging helpt je om de sterktes en zwaktes van je school te leren kennen. Wanneer jullie school heeft deelgenomen aan deze bevraging kan ze hiermee de eigen resultaten raadplegen, zo heb je concrete ideeën om het gezondheidsbeleid verder uit te bouwen. Deelnemende scholen werden hiervan op de hoogte gebracht. Meer info over de indicatorenbevraging? Of stuur een mailtje naar saidja.steenhuyzen@gezondleven.be.

Stap 3 – bepaal prioriteiten en doelstellingen

Op basis van de beginsituatie van je school bepaal je nu de prioriteiten en doelstellingen voor het voedingsbeleid. Gebruik daarvoor enkele handige hulpmiddelen waarmee je makkelijk doelen vastlegt:

  • Door de gezondheidsmatrix in te vullen, krijg je een zicht op de huidige situatie van het voedingsbeleid. Zo zie je meteen wat er ontbreekt voor een samenhangend beleid.
  • Het feedbackinstrument van de indicatorenbevraging toont de zwaktes en sterktes van je school in vergelijking met andere scholen in Vlaanderen. Je krijgt een duidelijk beeld van de aandachtspunten.
  • Leg de analyse van het dranken- en tussendoortjesaanbod of het schoolmaaltijdenaanbod naast de aanbevelingen voor een evenwichtig aanbod, en je ziet meteen wat de werkpunten zijn.

Weten hoe je prioriteiten vertaalt in doelstellingen

Stap 4 – werk een actieplan rond voeding uit

Is de beginsituatie in kaart gebracht? Zijn de prioriteiten bepaald en de doelstellingen rond voeding opgesteld? Top! Tijd om alles wat meer tastbaar te maken en concrete acties voor het voedingsbeleid op school te bedenken.

Stap 5 – voer het actieplan rond het voedingsbeleid op school uit

Met een actieplan moet je natuurlijk iets doen. Zo gezegd, zo gedaan? Check hoe je een actieplan kan uitvoeren.

Stap 6 – evalueer een stuur bij

Door je acties te evalueren, ontdek je wat werkt en wat niet. Zo kun je het in de toekomst nóg beter aanpakken. Gebruik de analyse van de beginsituatie als uitgangspunt. Bracht je de beginsituatie in kaart via de checklist voor dranken en tussendoortjes, broodjes of de schoolmaaltijden? Dan kun je waarschijnlijk hetzelfde instrument gebruiken voor de evaluatie. Nam je deel aan de indicatorenbevraging? Neem dan de volgende keer opnieuw deel om je evolutie te zien.

Stap 7 – veranker in het schoolbeleid

Het voedingsbeleid op school is geen eiland, maar moet echt deel uitmaken van het schoolbeleid. Leg daarom zo veel mogelijk linken tussen verschillende thema’s. Zo heeft de voedingsdriehoek bijvoorbeeld een broertje: de bewegingsdriehoek. Wanneer je acties opzet rond voeding kan je ook aandacht besteden aan beweging en lang stilzitten door de voedingsdriehoek en de bewegingsdriehoek aan elkaar te linken, door actieve werkvormen te gebruiken. Leg bijvoorbeeld ook het verband met mentale gezondheid, zo heeft gezonde voeding en beweging een positieve invloed op de geestelijke gezondheid van leerlingen.