Deelname aan de Wedstrijd Rookvrije Klassen, organiseren van SmartStop op school, een infosessie over stoppen met roken, de voorbeeldrol van het schoolpersoneel, een verbodsbord op verschillende plaatsen in de school, … het zijn één voor één waardevolle acties die een plaats kunnen krijgen in het rookbeleid van jouw school. Maar wat is dat eigenlijk een rookbeleid op school?

Organiseert jouw school ook al héél wat initiatieven rond roken, maar is er nog geen sprake van een samenhangend beleid? 

Gezonde School helpt je om stap per stap te evolueren van losse acties rond roken naar een samenhangend beleid, rekening houden met een aantal succesfactoren.

Ga nu aan de slag!

Een gezonde en rookvrije leefstijl kan op een efficiënte manier bevorderd worden door het ontwikkelen van een integraal rookbeleid op school. Een rookvrije school is meer dan enkel de wet toepassen. Een rookvrije school vertrekt vanuit de kadermethodiek Gezonde School. 

Gezonde School biedt drie instrumenten aan die op elk gezondheidsthema toepasbaar zijn, dus ook op roken: 

Rookvrije school? 

Niet-roken is de norm in een rookvrije school. De leerlingen hebben het in zo’n omgeving gemakkelijker om te kiezen voor niet-roken of stoppen met roken.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde enkele tools die nuttig zijn bij het voeren van een goed rookbeleid op school:

  • Leerlijn tabak: De leerlijn tabak is een praktisch instrument dat schoolteams ondersteunt bij het invullen en afstemmen van hun gezondheidseducatie rond het thema tabak. 
  • Feedbackinstrument indicatoren: Het instrument kan gebruikt worden om te zien hoe ver de school staat op vlak van bepaalde thema's (o.a. tabak) binnen het gezondheidsbeleid. De school moet hiervoor deelgenomen hebben aan de indicatorenbevraging van Gezond Leven. Heb je deelgenomen, dan kreeg je een persoonlijke mail met link naar het feedbackinstrument. 

Wil je in de klas rond het thema tabak werken of wil je een rookstopaanbod hebben voor rokende leerlingen? Bekijk dan eens onderstaande:

Wedstrijd Rookvrije Klassen 

Jaarlijks gaan duizenden jongeren uit de eerste graad de uitdaging aan om zes maanden rookvrij te blijven of het te worden. Klassen die op het einde van het schooljaar voor minstens 90% rookvrij zijn krijgen een diploma. Een klas die meedoet  aan het creatieve luik van de wedstrijd, maakt kans op een mooie prijs. Lees meer over de wedstrijd rookvrije klassen.

Na 20 jaar Wedstrijd Rookvrije Klassen werkt Gezond Leven aan een ongelooflijke opvolger voor de wedstrijd. Vanaf januari 2019 testen we in enkele pilootscholen in Vlaanderen. Lees meer over dit nieuw concept of stel je kandidaat voor het pilootproject

SmartStop 

SmartStop is een rookstopprogramma voor jongeren tot en met 20 jaar. Jongeren die een stoppoging willen doen worden begeleid door tabakologen (= erkende rookstopbegeleiders), stoppen bij voorkeur met twee tegelijk en worden ook ondersteund door een mobiele app. Hoe je als school SmartStop kan organiseren? Kijk snel op SmartStop.be voor meer informatie.