Ondersteun medewerkers met een gezondheidsprobleem dat te maken heeft met onvoldoende bewegen en verwijs hen, vrijblijvend en indien nodig, tijdig door naar externe professionals.

Wat hebben medewerkers met overgewicht, een lichamelijke beperking, of medische problemen nodig om optimaal te kunnen functioneren? Welke begeleiding kan je vanuit je onderneming bieden om meer te bewegen? Zijn er medewerkers of diensten binnen je onderneming die ondersteuning kunnen bieden? Of hoe kan je commerciële aanbieders of de externe preventiediensten betrekken?

Inspelen op noden

Intensieve trajecten gericht op (vroeg)detectie, (vroeg)interventie en gerichte doorverwijzing kunnen medewerkers met specifieke behoeften stimuleren en ondersteunen om op een gepaste manier meer te bewegen. Dat kan tijdens een medisch consult met de bedrijfsarts of bedrijfsverpleegkundige gebeuren. Een bedrijfsarts kan medewerkers met bijzondere behoeften doorverwijzen en een motiverend gesprek voeren om de bewegingsgewoonten te verbeteren.

Persoonlijke begeleidingstrajecten

Persoonlijke begeleidingstrajecten zijn trajecten waarin een professional (bv. een opgeleide beweegcoach) die training gekregen heeft in motiverende gespreksvoering, informatie en tips geeft over gezondheid en bewegen op de werkvloer.

Medewerkers krijgen binnen een begeleidingstraject informatie over de voordelen van meer bewegen op het werk, de methodes om tot gedragsverandering te komen, de planning van persoonlijke doelen, een correcte lichaamshouding en omgaan met werkgerelateerde stress. 

Begeleidingstrajecten kunnen ook telefonisch of face to face gebeuren.

Wil je werknemers helpen om zelf een persoonlijk beweegplan op te stellen? Hou dan rekening met onze beweegtips.

Bewegen op Verwijzing

Sinds kort kan ook de arbeidsarts werknemers doorverwijzen naar een erkende en professionele Bewegen op Verwijzing-coach. De arbeidsarts maakt een verwijsbrief op en de werknemer stapt naar de coach, óf de werkgever organiseert in samenwerking met een Bewegen Op Verwijzing-coach individuele of groepstrajecten op de werkvloer.

Is dit op de werkvloer moeilijk te organiseren en wil je medewerkers tóch aanraden om naar een coach te gaan? Geef hen dan een persoonlijke brief mee die ze aan hun huisarts kunnen geven. Check de pagina 'Hoe motiveren tot meer bewegen?' voor meer informatie. De Vlaamse overheid betaalt het grootste deel van de coaching van je medewerkers.

Als je naast educatie ook omgevingsinterventies, afspraken en regels, en zorg en begeleiding integreert, kom je gegarandeerd tot een evenwichtige mix van acties en een fantastisch bewegingsbeleid.