Het urban heat island effect of hitte-eilandeffect, een gevolg van verharding, heeft op warme zomerdagen een grote impact op de gezondheid. Zeker kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, sociaal geïsoleerden en kinderen kunnen dan gezondheidsproblemen ervaren.

Te weinig bomen en water en te veel verhardingen (wegen, gebouwen) zijn de oorzaken van het hitte-eilandeffect. Een gezonde publieke ruimte kan dit aanpakken.

‘Niet te warm’, een onderdeel van een gezond leven

Warm weer is leuk, maar brengt ook heel wat gezondheidsrisico's met zich mee. Ouderen en kinderen lijden bijvoorbeeld vaak onder een aanhoudende hitte. Op erg warme dagen kampt een grote groep mensen met milde gezondheidseffecten en piekt het sterftecijfer. En daar wil de Vlaamse overheid samen met jou iets aan doen!

Lees meer op warmedagen.be en milieurapport.be

Ruimtelijk beleid en hitte

Veel beton en te weinig verkoeling (groen en water als natuurlijke elementen of vormgegeven) zorgen ervoor dat de warmte extra vastgehouden wordt op warme dagen. Vooral in steden is deze ‘warmte’ een probleem. We spreken dan van hitte-eilanden.

Op erg warme dagen is het ook belangrijk dat mensen verkoeling kunnen zoeken in de nabije omgeving.

Over een aantal algemene maatregelen is men het eens dat ze een temperend effect hebben op een stedelijk hitte-eiland. Voor andere maatregelen moet men kijken naar de specifieke situatie. De algemene maatregelen zijn onder andere:

  • het gebruik van lichte materialen in plaats van donkere materialen
  • ontharding van de ondergrond
  • het gebruik van groen heeft een verkoelend effect op hitte door een verhoogde evapotranspiratie van de vegetatie, maar ook door de schaduwvorming
  • het gebruik van water bij de inrichting van een publieke ruimte zorgt voor een verkoelend effect
  • de oriëntatie van huizenblokken kan belangrijk zijn. Wanneer een straat in de overheersende windrichting ligt, kan de warmte makkelijker weg.

Meer informatie over adaptiemaatregelen kan je vinden op www.burgemeestersconvenant.be en www.klimaatenruimte.be.

Aan de slag

Kwaliteitsvolle ruimtelijke planning en inrichting

Minder verharding – of kiezen voor de juiste materialen voor verharding – maakt net als kiezen voor verkoelende elementen bij woningbouw een essentieel onderdeel uit van een klimaatvriendelijke omgeving.

Creëer een groene omgeving

Ook op erg warme dagen is het belangrijk dat mensen toegang hebben tot een publieke ruimte waar het aangenaam is om te bewegen. Verkoelende elementen zoals bomen, rivieren en fonteinen kunnen zo’n ruimte creëren. Deze natuurelementen zorgen niet alleen voor klimaatadaptatie, maar vormen ook een structureel element voor klimaatmitigatie.

Sensibiliseer op erg warme dagen

Voor organisaties en mensen die graag willen deelnemen aan de campagne Warme Dagen stelt de overheid gratis campagnemateriaal ter beschikking. Ontdek hier onze talrijke affiches, flyers, social media banners, …

Hittekwetsbaarheidskaarten

Niet iedereen is even gevoelig voor milieufactoren. Zo zijn oudere mensen, jonge kinderen en mensen die al luchtwegaandoeningen hebben extra gevoelig voor erg warme dagen. Maar waar wonen die mensen in jouw gemeente? Waar moet je dus extra werk maken van een publieke ruimte die omgaat met het hitte-eilandeffect en schaduw biedt aan omwonenden? Welke woningkwaliteit tref je aan in die buurt? De kaarten helpen je richting geven aan je beleid.