Een breed draagvlak (publieke steun) voor je beleid is meer dan ooit een kernvoorwaarde voor succes. Burgers, medewerkers en klanten willen alsmaar meer en nadrukkelijk mee beslissen. Inspraak en participatie zijn noodzakelijke stappen geworden. We reiken je hier een aantal instrumenten aan die je kan gebruiken om gezondheidsthema’s binnen je participatietraject te betrekken.

Met cijfers en argumenten kan je het belang van een gezonde publieke ruimte onderbouwen. 

De publieke ruimte is een vraagstuk bij uitstek dat visueel wordt weergegeven. Deze afbeeldingen helpen je om het debat waar je naartoe wil op gang te brengen.

Maar ook eenvoudige vragen per gezondheidsthema helpen je deelnemers op weg. Deze debatfiches kan je gebruiken om het gesprek te leiden.

Wil je een experiment aangaan en alvast starten met een tijdelijke andere invulling? Dan kan je gebruik maken van Plein vol gezondheid.