Actieve vrije tijd

Lees hier de ervaringen van bewoners van leefstraten:

Oostende integreerde de speelplaats van een stedelijke basisschool beter in de wijk en maakte het schoolterrein ook gedeeltelijk toegankelijk voor de buurt.

Het Looks in Lier en de Melaan in Mechelen zijn twee voorbeelden van hoe dat kan zonder dat de auto volledig uit het straatbeeld verdwijnt. Het Looks is een oude wijk in de binnenkern die werd aangelegd in de woonerftypologie. De heraanleg van de Melaan in Mechelen kadert in het project openleggen van de oude vlietjes.

Looks Melaan

Het Looks, Lier Foto: Google maps - De Melaan in Mechelen, Foto: Google maps

Een beweegtuin in Gistel helpt senioren om langer in beweging te blijven

Een voetgangerscirkel is een aaneengesloten wandelroute die voetgangers in staat stellen om zelfstandig en op eigen tempo hun doel stappend te bereiken (al dan niet met hulpmiddelen) op deze wandelroutes worden voor voetgangers trottoirs geëffend, afritjes gemaakt, oversteekplaatsen (met meer groentijd) gerealiseerd, obstakels op de trottoirs opgeruimd en rustpunten aangelegd. Voetgangerscirkels verbinden belangrijke voorzieningen met elkaar. Er is duidelijke bewegwijzering en voldoende verlichting. De gemeenten Wervik, Olen en Malle hebben ervaring met voetgangerscirkels.

Voetgangerscirkel Olen

Voetgangerscirkel Olen

Figuur: Concept woonzorgzone met voetgangerscirkel in Olen

Voetgangerscirkel Wervik

In Aalter koppelt men samen tuinen aan ontmoeting, diversiteit en ‘samen doen’. Het initiatief mikt op oudere inwoners en op mensen in armoede. De gemeente en het lokaal dienstencentrum werken ervoor samen met de ouderenverenigingen en Welzijnsschakel ‘De Toevlucht’.

https://www.gezondleven.be/projecten/liever-actiever

Inspirerende lokale voorbeelden van groen speelweefsel:

Een inspirerend voorbeeld van een meer integrale blik op de ruimte is het dorpspunt in Beveren aan de Yzer. Hier wordt een sociale functie, een dienstverlening vanuit het lokale bestuur en een mobiliteitshub gecombineerd. www.duurzame-mobiliteit.be/goede-praktijk-dorpspunt-beveren

In 2018 coachten ISB en VRP 5 lokale besturen om een ontwerp op te maken van beweeg- en sportvriendelijke publieke ruimte. Op deze webpagina worden de goede praktijken uit deze 5 pilootprojecten gedeeld.

Gezond mobiliteitssysteem

Lees hoe Bonheiden de rode loper uitrolt voor de fietser in hun fietsbeleidsplan:

Laat je inspireren door de circulatieplannen van verschillende steden:

Leer van andere steden over duurzame stadsdistributie. Hiermee willen ze alternatieve transportsystemen (intelligente en milieuvriendelijke transportsystemen voor goederenlevering in de stad) promoten om de transportbewegingen te verminderen, te optimaliseren en groener te maken:

Een inspirerend voorbeeld van een meer integrale blik op de ruimte is het dorpspunt in Beveren aan de Yzer. Hier wordt een sociale functie, een dienstverlening vanuit het lokale bestuur en een mobiliteitshub gecombineerd. www.duurzame-mobiliteit.be/goede-praktijk-dorpspunt-beveren

Ga onder begeleiding met de buurt op zoek naar alternatieven voor lokale mobiliteit en test een tijdelijke opstelling uit:
www.duurzame-mobiliteit.be/lama/resultaten-lama

Deinze biedt Blue-bike gratis aan op eigen grondgebied aan de inwoners van Deinze. De inwoners betalen wel het abonnementsgeld, maar betalen geen kost per rit.

www.deinze.be/Blue-bike

Daarnaast kunnen inwoners van Deinze die de Blue-bike gebruiken buiten het grondgebied van Deinze een app downloaden waarop het gespendeerde bedrag voor die ritten de maand nadien wordt opgeladen. Met dat mobiliteitsbudget kan de gebruiker andere tickets kopen voor duurzame verplaatsingen zoals bus- of treintickets.

www.deinze.be/mobiliteitsapp

Groene omgeving

Insprirerende lokale voorbeelden van groen speelweefsel:

Lees hier de ervaringen van de bewoners van de eerste tuinstraat in Antwerpen. De straat wordt groener en deels autovrij. De bewoners werken mee aan het onderhoud van de straat:
http://www.toekomststraat.be/blog-horizon/2018/7/11/in-de-azilaan-in-wilrijk-groeit-een-tuinstraat

Je vindt heel wat goede voorbeelden (met technische specificaties en kostprijs) op de databank van Infopunt Publieke Ruimte.

Http://publiekeruimte.info/databank/projectdatabank

Het Rijsblokpark in Wilrijk is een mooi voorbeeld van hoe een gemeente inzet op natuurbeleving in de gemeentekern. De gemeente kon een oude particuliere tuin in het centrum aankopen. Ze kozen hierbij om het bos- en parkgegeven maximaal te behouden en natuurbehoud absolute voorrang te geven op andere functies. De wandelwegen en fietsverbinding werden zwevend aangelegd om beschadiging van de boomwortels tot een minimum te beperken.
http://dbpubliekeruimte.info/project/rijsblokpark-schilde/

Het Breughelbroeck in Zellik is een voorbeeldproject omdat op een beperkte oppervlakte ecologie en recreatie hand in hand gaan. Er werden inspanningen gedaan om de toegankelijkheid te verhogen voor kinderen van een nabijgelegen appartementencomplex: vanaf het talud zoeven ze het park in via een glijbaan, en houten paden leiden hen naar de speeltuigen in het lager gedeelte van het park.
http://dbpubliekeruimte.info/project/breughelbroek-asse/

Een mooi voorbeeld van een groene pool op regionaal niveau waar veel aandacht geschonken wordt aan natuurbeleving en avontuurlijk spelen is Fort 4 in Mortsel.
http://dbpubliekeruimte.info/project/avonturenlint-fort-4-mortsel/

Kernversterking en open ruimten

Een voorbeeld van verdichting via hergebruik vind je in de Patersite in Sint-Niklaas

Patersite

Voorbeeld van verdichting via hergebruik is de ontwikkeling van de oude drukkerij De Keure In Brugge.

http://b-b.be/nl/portfolio/woonwijk-den-indruk/

De Keure

Een inspirerend voorbeeld over het herbestemmen van een woonuitbreidingsgebied vinden we in RUP Open Ruimte Grimbergen. De gemeente Grimbergen beschermt op deze manier 41,26 ha overgebleven groen.
https://www.vrp.be

De gemeente Geel stopt met het innemen van open ruimte.
www.bosplus.be
www.geel.be

Clementwijk in Sint-Niklaas: De uitbreiding van een bestaande wijk in de stadsrand. Een mix van energiezuinige rijwoningen met 2 à 3 bouwlagen en gestapelde woningen met 3 à 5 bouwlagen. Er worden voorzieningen zoals een school, een kinderopvang en een buurtwinkel gepland. Fietsers en voetgangers hebben voorrang in de wijk. Auto’s worden gebundeld geparkeerd zodat er leef- en speelstraten ontstaan. Vanuit de wijk is openbaar vervoer vlot bereikbaar. Er is een park van 4 ha met grachten, knotwilgen, bloemrijke ruigtes, avontuurlijke speelzones, ontmoetingsplekken, school- en buurttuintjes,… ingepland.

http://clementwijk.be/project

Inbreidingsproject in de stad: Groen Kwartier Antwerpen: Er werd gekozen voor een mix van lofts, nieuwbouwappartementen en gezinswoningen met een tuin. Er is ook sociale woningbouw voorzien. De wijk is bijna autovrij. De fietser en voetganger krijgt voorrang. Openbaar vervoer en deelsystemen voor fiets en auto zijn vlot bereikbaar. De wijk krijgt een nieuw park.

http://do.vlaanderen.be/duurza...
http://www.groenkwartier.be/

Inbreidingsproject in de stad: Ecowijk Gantoise: Een oud voetbalstadion en een hocky- en tennisclub maken plaats voor een nieuwe wijk met grote ambities op vlak van energie, woontypologie, mobiliteit, groenvoorziening en kindvriendelijkheid.’

sogent.be/projecten/ecowijk-gantoise

Ook in Wilsele-Putkapel was er de wens om de dorpskern te opwaarderen. Om dit waar te maken combineren ze een sportcomplex, een ontmoetingscentrum, een woonproject, bestaande diensten met een opwaardering van trage wegen en een autovrij plein.

Klimaatbestendige omgeving

Lees hier de ervaringen van de bewoners van de eerste tuinstraat in Antwerpen. De straat wordt groener en deels autovrij. De bewoners werken mee aan het onderhoud van de straat:
http://www.toekomststraat.be

Water in de stad kan het hitte-eilandeffect tegen gaan en kan hevige regenval bufferen:

Ruimtelijk voedingsbeleid

In Aalter koppelt men samen tuinen aan ontmoeting, diversiteit en ‘samen doen’. Het initiatief mikt op oudere inwoners en op mensen in armoede. De gemeente en het lokaal dienstencentrum werken ervoor samen met de ouderenverenigingen en Welzijnsschakel ‘De Toevlucht’.

http://www.gezondegemeente.be/

De StadsAkker van Tienen is een project van RISO Vlaams-Brabant (samenlevingsopbouw) en partners. De StadsAkker heeft als doel om bevolkingsgroepen elkaar te laten ontmoeten, de toegang tot gezonde voeding te verhogen en bij te dragen aan een duurzame en solidaire landbouw.

http://www.stadsakker.be/over

Een plukboerderij brengt gezonde voeding dicht bij de mens en brengt mensen dichter bij elkaar:

In de publieke ruimte is er veel groen aanwezig. Waarom zou je er dan geen eetbaar groen van maken? De stad Oostende geeft het goede voorbeeld. Onder de noemer 'Eetbare Stad' plantte de stad in 2016 zesduizend eetbare planten aan zoals aardbeien, munt en tomaatjes.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2016/07/29/groenten_en_fruitopstraatuitbloembakkenplukkenhetkaninoostende-1-2724845/

Publieke ruimte en corona

Voorrang aan voetgangers en fietsers in winkelstraten

De winkels zijn terug open, maar hoe trek je er zonder kleerscheuren en op veilige afstand naartoe? Een vraag waar steden en gemeenten een corona-proof antwoord op vonden: ze geven meer ruimte aan voetgangers en fietsers.
Hoe? Turnhout maakt zijn winkelstraten veilig en toegankelijk met een aangepast mobiliteitsbeleid: extra snelheidsbeperkingen, meer ruimte op de baan voor voetgangers en fietsers, looprichtingen in drukkere straten …
In Meise mogen winkelbezoekers de hele breedte van de openbare weg gebruiken. De voetpaden in de winkelstraten zijn te smal om er de nodige afstand te bewaren. Ook in Schoten wordt de Paalstraat tijdelijk autovrij gemaakt ten voordele van één grote voetgangerszone zodat veilig afstand houden eenvoudig is. Ook Londerzeel, Nieuwpoort … lossen het zo op.

Schoolstraten voor meer vrije ruimte

Zowel in Kortenberg als in Wuustwezel worden schoolstraten ingericht: een (gedeelte van een) straat wordt aan het begin en einde van de schooldag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Daarmee geven de gemeenten meer ruimte aan voetgangers en fietsers om actief én op veilige afstand weer naar school te gaan.

Meer ruimte voor fietsers

Ook Erpe-Mere gaat voor schoolstraten. En omdat die daar zo’n succes zijn en zoveel méér fietsers op de baan krijgen, zet de gemeente zich nu extra in voor deze weggebruikers. Met een fietsstraat! Via deze weg kunnen fietsers zich veilig en met de nodige afstand verplaatsen doorheen het centrum. Je herkent de fietsstraat aan de blauwe aanwijzingsborden en een logo. Gemotoriseerde voertuigen zijn nog welkom in de fietsstraat, maar ze mogen de fietsers niet inhalen en niet sneller rijden dan 30 km/u.

Wil je actie ondernemen voor meer gezonde publieke ruimte? Check www.gezondepubliekeruimte.be of contacteer ons.