Mobiliteit biedt kansen: ook voor onze gezondheid. Verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer dragen bij aan een actieve leefstijl én zorgen voor ontmoetingskansen.

Plaats van elektrische wagens in een gezond en duurzaam mobiliteitsbele

De Vlaming springt snel in de wagen. Ook voor korte afstanden die te voet of met de fiets overbrugbaar zijn. Het gevolg is dat hij zo beweegkansen mist, meer zit en minder ontmoetingskansen heeft. Bovendien zorgen wagens voor luchtvervuiling en geluidshinder.

Maar geldt dat ook voor elektrische wagens? Welke invloed hebben ze op onze gezondheid? En hoe passen ze in een duurzaam mobiliteitsbeleid dat ook gezondheid vooropstelt? Dat lees je in dit rapport.

Infographic elktrische wagens

Modal Shift tool berekent maatschappelijke winst van meer stappen en trappen

De manier waarop je je verplaatst, heeft een invloed op je gezondheid. Kies daarom voor actieve verplaatsingen te voet of met de fiets of combineer met het openbaar vervoer. Je beweegt meer en hebt meer ontmoetingskansen. En je beperkt luchtvervuiling en geluidshinder.

Wil je als beleidsmaker becijferen hoeveel maatschappelijke winst je boekt met je project dat mensen aanzet om te stappen of te fietsen in plaats van met de wagen te rijden? Dat kan met de modal shift tool.

Mobiliteit als middel voor meer gezondheid en levenskwaliteit

Overgaan naar een andere mobiliteit is een serieuze uitdaging. De wagen heeft onze levenskwaliteit aanzien verbeterd na de Tweede Wereldoorlog en het is begrijpelijk dat we als maatschappij net die levenskwaliteit willen behouden. Daarom is het belangrijk dat we een mobiliteitsverhaal creëren dat niet polariseert, maar verenigt rond hetzelfde doel: meer gezondheid en een betere levenskwaliteit.