De meeste Vlamingen houden van koning auto, ook voor korte afstanden. Een gemiste kans, want een op de twee Vlamingen beweegt te weinig. Actieve verplaatsingen te voet of per fiets helpen om de gezondheidsaanbeveling voor beweging te halen. Én ze zorgen voor minder gereden kilometers en dragen bij aan schonere lucht. In een gezonde mobiliteit staan het STOP-principe en de actieve Vlaming dan ook centraal. Deze modal shift naar meer actieve verplaatsingen zorgt ook voor oplossingen voor vervoersarmoede en toegang tot diensten zoals werk en zorg: belangrijke voorwaarden voor een gezond leven.

Het aantal auto’s in Vlaanderen blijft stijgen. Net als het aantal gereden kilometers. En het fileleed. Daarnaast beweegt de helft van de Vlamingen te weinig, terwijl mobiliteit net beweegkansen biedt. Door je vaker actief te verplaatsen, te voet of met de fiets, werk je aan een actieve(re) leefstijl. En dat is goed voor lichaam en geest. Bovendien zorgen actieve verplaatsingen niet voor luchtvervuiling of geluidsoverlast en creëren ze kansen voor ontmoetingen.

Er is nood aan een gezonde mobiliteit die uitgaat van het STOP-principe, de rangorde van wenselijke vervoerwijzen: stappen, trappen, openbaar vervoer en pas in laatste instantie privé individueel gemotoriseerd vervoer, en waarin de gezonde keuze de makkelijkste wordt. Meer mensen die zich vaker te voet of per fiets verplaatsen, inzetten op kwaliteitsvol openbaar vervoer en een doordachte planning en inrichting van de publieke ruimte helpen om daartoe te komen. Maar hoe doe je dat? De tools en methodieken hieronder zetten je op weg.

In the picture: rapport ’Hoe passen elektrische wagens in een duurzaam mobiliteitsbeleid dat ook gezondheid vooropstelt?’

De opmars van hybride en elektrische wagens is volop bezig. Deze wagens worden vaak genoemd in debatten over en bij maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken. Een elektrische wagen stoot geen uitlaatgassen uit als je ermee rijdt. Dat is goed voor je gezondheid, het milieu en het klimaat. Maar welke invloed hebben elektrische wagens nog op je gezondheid? En hoe passen ze binnen een duurzaam en gezond mobiliteitsbeleid?

Ondersteuning gezonde mobiliteit

Zowel Gezond Leven als het lokaal gezondheidsoverleg (Logo’s) geven je advies over gezonde mobiliteit. De Vlaamse Logo’s ondersteunen lokale partners zoals gemeenten.

Je kan bij ons terecht voor vorming, informatie, advies en goede praktijkvoorbeelden.

Ook andere partners maken werk van gezonde mobiliteit:

In the picture: mobiliteitsplanning en beweging

In een mobiliteitsplan bepaal je de gewenste verhoudingen tussen verschillende vervoersmodi (modal split). Zo kan je ervoor zorgen dat je een beleid opzet ten voordele van meer duurzame en dus ook actieve verplaatsingswijzen. Hoe maak je van beweging onderdeel van een mobiliteitsplan?

Je leest het in de paper ‘Beweging, een zaak van mobiliteitsplanning

Randvoorwaarden voor een modal shift en duurzaam en gezond mobiliteitsbeleid

Een modal shift en een gezonde mobiliteitsmix die uitgaat van het STO(e)P-principe en waarin de gezonde, actieve mobiliteitskeuze de meest eenvoudige is? Dat kan, als een aantal randvoorwaarden zijn vervuld:

  1. Meer verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer vragen een goede ruimtelijke ordening vanuit de principes van walkability. Toegankelijke, veilige en groene verbindingen en een voldoende mix aan functies en voorzieningen maken daar deel van uit. Een doordachte ruimtelijke planning die werk maakt van een gezonde publieke ruimte nodigt zo mensen uit en zet ze aan om zich actief te verplaatsen. En het bevordert ook ontmoetingen en zorgt dus voor gezondheidswinst op meerdere vlakken.
  2. Optimaliseren van het openbaar vervoer is noodzakelijk, evenals inzetten op het aanbod aan (elektrische) deelwagens om combimobiliteit nog toegankelijker en eenvoudiger te maken.
  3. Herdenken van het wagenconcept an sich. De wagen zoals we hem nu kennen, evolueert best naar een ultralichte en kleinere wagen. Compacte, lichte elektrische deelwagens die aangedreven worden door hernieuwbare energie en geproduceerd en gerecycleerd worden met oog op duurzaamheid helpen om de openruimtedoelstellingen te behalen.
  4. Inzetten op sensibilisering en gedragsverandering om de modal shift te behalen en meer mensen te overtuigen om zich volgens het STO(e)P-principe te verplaatsen.