Zorg voor een gevarieerd aanbod met keuzemogelijkheden op maat van jouw school

Organiseer beweging voor alle leerlingen en op verschillende momenten van de dag

Bewegen voor en na de lessen

 • Op de speelplaats. Maak van de speelplaats een actieve, uitdagende en veilige plek!
 • Sport Na School (SNS) is een sportpas die leerlingen van het secundair onderwijs kunnen aankopen. Daarmee kunnen ze gedurende één of twee semesters na de schooluren in de omgeving van de school deelnemen aan allerlei sportvormen.
 • Sportsnack (Sportieve Naschoolse opvang voor Actieve Kids) biedt kinderen in de laatste kleuterklas en de lagere school de kans om na school één uur te bewegen. De school organiseert onmiddellijk na de schooluren dit sportieve aanbod onder bekwame, professionele begeleiding.
 • Multimove. Een gevarieerd bewegingsprogramma voor kleuters en de kleuterscholen tijdens of parallel met de reguliere opvang.
 • Actieve kinderopvang. Deze methodiek biedt ondersteunende informatie en materialen om ook in de opvang voor en na de lessen de leerlingen voldoende te laten bewegen, hen niet te lang te laten stilzitten en hen gezond te laten eten.
 • Activiteitenaanbod van MOEV. Via een filter vind je het ideale aanbod voor jouw school.
 • Inspiratieboxen 'Sport beweegt je school'. Een gevarieerd aanbod aan beweegmogelijkheden voor en na de lessen.

Bewegen tussen de lessen

 • Zorg voor een actieve speelplaats.
 • De middagpauze is een ideaal moment om beweeg- en sportkansen te creëren voor de leerlingen. Deze pauze duurt langer en biedt zo meer mogelijkheden dan de speeltijden. Maak van het aanbod van de middagpauze een permanent, gestructureerd aanbod. Kijk voor meer ideeën zeker op de website van MOEV.
 • Naast de middagpauze zijn er nog heel wat vrije momenten op school. Denk maar aan speeltijden, een (on)verwacht uur studie, een lesvrije periode na de examens … Ook die momenten kun je actief invullen door een beweegaanbod of een actieve speelplaats te voorzien. Geef bijvoorbeeld actieve opdrachten in plaats van studie als een leraar afwezig is.
 • Inspiratieboxen 'Sport beweegt je school' – een gevarieerd aanbod aan beweegmogelijkheden tussen de lessen.

Bewegen tijdens de lessen

 • Les lichamelijke opvoeding:
  • Dit is het ideale moment voor bewegingseducatie.
  • De ontwikkelingsdoelen (kleuteronderwijs) en de eindtermen (lager onderwijs) lo bepalen de leerinhouden van de bewegingseducatie. Het secundair onderwijs beschikt over de vakgebonden eindtermen lo en vakoverschrijdende eindtermen gezondheidseducatie.
  • Ga op zoek naar beweging die bijdraagt tot actief leven en laagdrempelig én leuk is. Denk niet alleen aan sport maar ook aan een bewegingscultuur voor het leven. Zie beweging als middel om samen natuur en stad te verkennen. Een teambuilding, badminton in de buitenlucht, trappenlopen, joggen terwijl je naar een luisterboek luistert, lessen zelfverdediging, yoga leren beoefenen met een app of filmpjes, dansen op je favoriete muziek … Het zijn allemaal vormen van beweging. Denk er samen met de leerlingen over na en test de ideeën tijdens een of meerdere lessen lo.
  • Laat leerlingen ook zélf kiezen. Er zijn misschien leerlingen die hun favoriete bewegingsvorm willen voorstellen aan de rest van de klas. Door de leerlingen mee te laten beslissen over de lesinvulling, stijgt de betrokkenheid en vergroot de motivatie.
  • Zorg voor een vervangende activiteit voor leerlingen met een ziektebriefje die de les lo niet hoeven mee te doen. Organiseer voor hen een alternatieve bewegingsactiviteit.
 • Inspiratieboxen 'Sport beweegt je school'– een gevarieerd aanbod aan beweegmogelijkheden tijdens de lessen.

Stimuleer wandelen en fietsen (actieve verplaatsing).

 • Organiseer fiets- of verkeerslessen.
 • Zorg voor een veilige omgeving en reken daarbij op vrijwilligers en je personeel. Je kunt werken met wandel- en/of fietspools. Leerlingen komen dan samen op (een aantal) vaste punten op het traject, en wandelen of fietsen dan samen (en onder begeleiding) naar de school.
 • Voorzie fluohesjes en helmen.
 • Organiseer schooluitstappen (bv. bezoek aan de sporthal, het zwembad, de bibliotheek …). Ga zo veel mogelijk te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer en zet de veilige routes voor die verplaatsingen op papier (bv. op een vestigingskaart).
 • Zijn er leerlingen die geen fiets hebben? Gebruik dan de schoolfietsen van Velo op School. Zo kan elke leerling mee op uitstap.
 • Inspiratieboxen 'Sport beweegt je school' – een gevarieerd aanbod aan mogelijkheden voor actieve verplaatsing.

Stimuleer leerlingen die ’s middags de school verlaten om hun pauze actief in te vullen. 

Dat kan door:

 • te zorgen voor een aantrekkelijk en veilig wandelparcours voor leerlingen;
 • hen te leiden naar parken op wandel- en fietsafstand;
 • in samenwerking met leerkrachten lo deel te nemen aan PARKOURS;
 • te communiceren over routes naar zaken met een gezond broodjes- of lunchaanbod in de buurt; 
 • hen in contact te brengen met het middagsportaanbod van sportclubs in de buurt;

Zorg voor voldoende beweeg- en spelmateriaal.

Voor basisonderwijs:

Voor secundair onderwijs:

 • ballen
 • basketbalring
 • doelen voor verschillende teamsporten

Aangepast beweegmateriaal voor leerlingen met een beperking.

 • Op de website van G-sport Vlaanderen vind je informatie over aangepaste sportmaterialen en adressen om materiaal te kopen en lenen.
 • Sport Vlaanderen ontleent ook G-sportmateriaal op bepaalde locaties.

Andere tips

 • Is er in de buurt een spelotheek waar je materiaal kunt ontlenen?
 • Geef het materiaal een vaste plek, zodat leerlingen zelf materiaal kunnen nemen en terugzetten volgens de afspraken (bv. een uitleenwinkel op school van en voor de leerlingen).
 • Maak een inventaris van de materialen. Deel die lijst met collega’s. Zo is iedereen op de hoogte van het aanbod in de hele school.

Speelkoffers geven duidelijkheid en structuur:

 • circus: diabolo, hoepels, jongleerballetjes, kegels …
 • springen: springtouw, hinkelkrijt, springzak …

Besteed je budget aan één blikvanger. Denk aan speel- en klimkussens, een reuzenbal, een basketring, een trampoline …

 • Vraag advies aan de preventieadviseur.
 • Bekijk ook de checklist ‘Actief toezicht’.