KDG logo

In deze tip geven we jou handvatten mee om zowel met een individuele leerling als met de hele klas in dialoog te gaan. We gaan in op een aantal gespreksvaardigheden en gesprekstechnieken. Waar mogelijk geven we een concreet voorbeeld of verwijzen we naar inspirerende ideeën. We starten met enkele algemene uitgangspunten.

Deze tip is ontwikkeld door KdG Expert.

In gesprekken met de klas of met individuele leerlingen, komt het erop neer je 'emotionele bluetooth' aan te zetten en open te communiceren over wat je ziet gebeuren. De mentale ingesteldheid van de leerkracht is hierbij ontzettend belangrijk. Positieve verwachtingen over je leerlingen helpen je bijvoorbeeld te relativeren en in te zien dat de leerlingen de school als een experimenteerruimte gebruiken. Die houding helpt om sommige acties te begrijpen, rustig op te treden en grenzen te stellen.

Daarnaast weten we dat gedrag van leerlingen voortkomt uit een bepaalde ‘mindset’, een geheel van aannames en sociale behoeftes. Enkele voorbeelden hiervan zijn: ‘alle leerkrachten hebben een pik op mij’, ‘ik mag me niet zwak tonen’, ‘het zal me wel lukken als ik het genoeg probeer’, ‘ik wil zelf bepalen hoe ik de dingen doe’. Jouw interesse in de 'mindset' van de leerlingen, toont je betrokkenheid. Zelfs als je de eigenlijke oorzaak van het gedrag niet kan achterhalen, levert het op om hierover te spreken om elkaar beter te begrijpen en verbinding te maken.

Klasgesprekken

Actie en reflectie op het hier en nu 

Wat er in de klas gebeurt, is jouw 'speeltuin' om mee aan de slag te gaan. Er gebeurt ontzettend veel wat gelinkt kan worden aan het mentaal welbevinden van de leerlingen en het gevoel van verbondenheid in de klas. Gebruik deze gebeurtenissen in de klas als kapstok om het gesprek te openen en te verdiepen. Spreek over de samenwerking voor het groepswerk, over stress voor een examen, een ruzie op sociale media, enz.

We kiezen voor methodieken die leerlingen actief betrekken om te werken rond mentaal welbevinden en de verbondenheid in de klas. Dezelfde werkvormen die je gebruikt om aan leerinhouden te werken, kan je ook inzetten om mentaal welbevinden en/of groepsdynamiek te bespreken. Aan de hand van gesprekstechnieken leren de leerlingen terugblikken op hun gedrag.

Hier vind je meer informatie over active reviewingstechnieken. Deze werkvormen laten leerlingen (spelend, vertellend, schrijvend, enz.) terugblikken op situaties die zich in de klas voordeden. Tips en informatie om gevoelige en controversiële onderwerpen bespreekbaar te maken, vind je in de Kijkwijzer democratische dialoog.

Feedback geven en (aan)leren 

Tijdens gesprekken met leerlingen geef je vaak feedback op het gedrag van de leerling. De leerling kan hierdoor bijleren over hoe hij/zij overkomt en welke gevolgen dat heeft voor de ander. Het is belangrijk dat ook leerlingen leren om aan elkaar feedback te geven. Hierdoor kunnen misverstanden vermeden of opgelost geraken, en kunnen het zelfvertrouwen en de motivatie een boost krijgen.

Feedback bestaat uit het concrete gedrag van de ander, jouw gevoel daarover, het effect op jou en het gewenste gedrag. Daarna laat je de ander reageren over hoe hij of zij de situatie heeft ervaren. Een mooi voorbeeld van specifieke feedback op de taak is het filmpje ‘Austins butterfly’.

Door feedback te vragen aan de leerlingen over jouw lesgeven of handelen, geef je zelf het goede voorbeeld. De Vlaamse scholierenkoepel maakte materialen om je daarbij te ondersteunen.

Individuele gesprekken

Soms voel je dat een leerling met iets zit, maar weet je niet goed hoe je het gesprek kan aangaan. Hieronder vind je een aantal tips om deze gesprekken met leerlingen goed te doen verlopen.

Bronnen