Wil je werken aan een gezonde publieke ruimte? Denk dan na over welke diensten en organisaties je daarbij kunt betrekken. Door samen te werken, vergroot je het draagvlak en de draagkracht voor je interventie. In de gemeentefiches over burgerparticipatie en intersectorale samenwerking vind je tips die je helpen om dat doel te bereiken. 

Veel en specifieke kennis

Het beleid rond ruimtelijke planning, inrichting en mobiliteit is cruciaal om te komen tot een gezondere publieke ruimte. Maar ook het werk van de technische dienst, de milieudienst, de groendienst, de sportdienst … heeft duidelijke links met een gezonde publieke ruimte. Daarnaast zijn diensten die zich naar specifieke doelgroepen richten ook belangrijk in het verhaal van gezonde publieke ruimte. De jeugddienst weet waar er behoefte is aan speelweefsel, een hangplek voor jongeren, of welke plekken kinderen aantrekkelijk vinden en wat ze nodig hebben voor hun spel. De seniorendienst kent de noden van ouderen om langer zelfstandig buiten te kunnen komen en anderen te ontmoeten. En OCMW’s weten waar kwetsbare groepen veel tijd doorbrengen en kunnen aangeven waar extra aandacht voor de publieke ruimte nodig is.

Een dienst kan dus een betrokken partij zijn omdat ze impact heeft op de planning of inrichting van de publieke ruimte, omdat ze haar activiteiten uitbouwt in de publieke ruimte of omdat ze kennis heeft van de noden van de gebruikers van de publieke ruimte. Daarnaast heb je diensten en organisaties die niet tot het lokale bestuur horen, maar wel een zinvolle partner kunnen zijn. 

Boeiende partnerschappen

In de onderstaande tabel vind je voorbeelden van diensten en organisaties die je kunt betrekken. In elke gemeente zijn er andere diensten en organisaties actief. Pas de tabel zo goed mogelijk aan op maat van jouw gemeente. Vul vervolgens bovenaan rechts de maatregel in die je wilt uitvoeren en denk bij elke dienst na hoe zij kunnen bijdragen tot deze maatregel. Je kunt deze oefening zelf maken en op basis daarvan diensten uitnodigen om samen te werken. Je kunt ook ruim diensten uitnodigen en hen zelf laten nadenken over hun bijdrage aan jouw plannen. Zo kun je tot boeiende partnerschappen komen.