Als lokaal bestuur kan je heel wat verschillende acties ondernemen om je inwoners gezonder te laten wonen. Zoals: mensen sensibiliseren rond het belang van een gezonde binnenlucht, hen ondersteuning bieden om hun woningkwaliteit te verbeteren, de woningkwaliteit van het eigen patrimonium garanderen, inzetten op een duurzame ruimtelijke ordening … Veel mogelijkheden dus. En je staat er niet alleen voor.

Gezonde Gemeente helpt je om stap voor stap te evolueren van losse acties rond gezond wonen naar een samenhangend beleid, rekening houdend met een aantal succesfactoren.

Doe mee aan de jaarlijkse actieweek Gezond Wonen

Elk najaar organiseert Gezond Leven in nauwe samenwerking met de Vlaamse Logo’s en dankzij middelen van het agentschap Zorg en Gezondheid een actieweek ‘Gezond Wonen’ om dit thema op de agenda te zetten. Laat je gerust inspireren door acties van de afgelopen edities! De Vlaamse Logo’s ondersteunen je graag hierbij.

In 2021 zal de actieweek doorgaan van 15 november t.e.m. 19 november.

Laat je inspireren

Al heel wat lokale actoren zoals sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s), OCMW's, huisvestingsdiensten en intercommunales zetten acties op, al dan niet op basis van het aanbod uit de menukaart. In deze inspiratielijst vind je een aantal van deze acties.

Begeleidingstrajecten:

Vorming:

Sensibiliseren en informeren:

Woningonderzoeken

Via het Binnenmilieubesluit (2004) (uitvoeringsbesluit bij het Preventiedecreet van 2003) kan je bij de medisch milieukundigen van het Logo een onderzoek naar het binnenmilieu van een woning of publiek toegankelijk gebouw aanvragen.  

Aan de slag met de instrumenten van Gezonde Gemeente

Gezonde Gemeente biedt drie instrumenten aan die op elk gezondheidsthema toepasbaar zijn. Dus ook op gezond wonen:

De komende maanden werkt Gezond Leven, samen met de Logo’s en het agentschap Zorg en Gezondheid, verder aan praktische instrumenten die je zullen helpen om een beleid uit te bouwen voor gezond wonen. Denk bijvoorbeeld aan een uitgewerkte gezondheidsmatrix met inspirerende acties. Sommige Logo’s hebben al zo’n gezondheidsmatrix. Contacteer hen gerust.

Laat je ondersteunen

Je staat er niet alleen voor. Het Logo uit jouw regio helpt je graag bij het uitbouwen van een gezondheidsbeleid. Neem contact op met het Logo om te horen hoe zij jou kunnen helpen bij het thema gezond wonen.

Contact

Voor ondersteuning bij het gebruik van en vragen over de modal shift tool kan je terecht bij lize.vandyck@gezondleven.be (of bel naar:  02 422 49 68).