Als lokaal bestuur kan je verschillende acties ondernemen of strategieën inzetten om een gezonde mobiliteit te realiseren. Zo kan je sensibiliseren rond het belang van duurzame verplaatsingen voor jezelf: meer beweging, je goed voelen … Ook voor anderen zijn duurzame verplaatsingen interessant: minder luchtverontreiniging, minder klimaatopwarming … Je kan inzetten op een duurzame ruimtelijke ordening die aandacht heeft voor duurzame mobiliteit, zone 30 installeren, een fietsbeleid voeren … Kortom: je kan véél doen voor een gezond mobiliteitsbeleid.

Gezonde Gemeente helpt je om stap voor stap te evolueren van losse acties rond gezonde mobiliteit naar een echt samenhangend beleid, rekening houdend met een aantal succesfactoren.

Laat je inspireren

Laat je voor je lokale gezondheidsbeleid rond mobiliteit inspireren door

Of neem een kijkje bij de informatie rond een bewegingsbeleid in je gemeente

Samen met enkele partners ontwikkelde Gezond Leven verschillende tools en methodieken die je kan inzetten in het kader van een gezond mobiliteitsbeleid, zoals de modal shift tool en de walkabilityscore-tool.

Wil je weten hoe je momenteel scoort op het vlak van mobiliteit en gezondheid? Bekijk dan de indicator gezondheid en mobiliteit.

Gezonde Gemeente biedt je ook drie instrumenten aan die op elk gezondheidsthema toepasbaar zijn. Dus ook op gezonde mobiliteit:

Laat je ondersteunen

Je staat er niet alleen voor. Het Logo uit jouw regio helpt je graag bij het uitbouwen van een gezondheidsbeleid. Neem contact op met het Logo om te horen hoe zij jou kunnen helpen met een gezonde mobiliteit. 

Contact

Voor ondersteuning bij het gebruik van en vragen over de modal shift tool kan je terecht bij Kim.VanderAuwera@gezondleven.be of gezondheid.milieu@gezondleven.be (of bel naar: 0485 75 02 54).