Geestelijke gezondheidsbevordering

Cijfers

In de Gezondheidsenquête (2013) geeft een derde van de bevolking (32%) van 15 jaar en ouder aan last te hebben van psychische problemen

Gezondheidsdoelstelling

In 2006 bekrachtigde de Vlaamse regering de zesde gezondheidsdoelstelling rond preventie en suïcide. Een woordje uitleg.

Betere geestelijke gezondheid

Het bevorderen van geestelijke gezondheid komt kortweg neer op het versterken van de beschermende factoren voor geestelijke gezondheid.

Wat werkt in welke levensfase?

We voelen intuïtief aan dat inzetten op bijvoorbeeld sociale cohesie of een veerkrachtbevorderend programma op school een positieve invloed heeft op het mentaal welbevinden. Toch is de wetenschappelijke evidentie voor geestelijke gezondheidsbevordering-interventies nog beperkt.

Een beleid rond mentaal welbevinden

School Foto

Op school

Een les over talenten of een workshop rond positieve emoties, het inrichten van een gezellige ruimte waar kinderen of jongeren tijdens de middagpauze tot rust kunnen komen… Het zijn enkele inspirerende ideeën om het mentaal welbevinden van de leerlingen te versterken. 

Werk Foto

Op het werk

Tevreden werknemers, die goed in hun vel zitten, optimaal functioneren, en met goesting aan het werk gaan. Teams die veerkrachtig omgaan met eender welke uitdaging en steun vinden bij hun collega’s en leidinggevende. Klinkt fantastisch, niet?

Gemeente Foto

Binnen je gemeente

Goed in je vel zitten is belangrijk voor iedereen. Wie zich mentaal goed voelt kan zijn capaciteiten ten volle benutten, zijn talenten ontplooien, is beter bestand tegen dagelijkse stress, werkt productief en vruchtbaar en kan bijdragen tot de gemeenschap.