Geestelijke gezondheidsbevordering

Cijfers

In de Gezondheidsenquête (2013) geeft een derde van de bevolking (32%) van 15 jaar en ouder aan last te hebben van psychische problemen

Gezondheidsdoelstelling

In 2006 bekrachtigde de Vlaamse regering de zesde gezondheidsdoelstelling rond preventie en suïcide. Een woordje uitleg.

Betere geestelijke gezondheid

Het bevorderen van geestelijke gezondheid komt kortweg neer op het versterken van de beschermende factoren voor geestelijke gezondheid.

Wat werkt in welke levensfase?

We voelen intuïtief aan dat inzetten op bijvoorbeeld sociale cohesie of een veerkrachtbevorderend programma op school een positieve invloed heeft op het mentaal welbevinden. Toch is de wetenschappelijke evidentie voor geestelijke gezondheidsbevordering-interventies nog beperkt.