Een gezondheidsbeleid uitbouwen doe je niet in een-twee-drie. Het is een intensief proces dat enige tijd in beslag neemt. Maar geen nood: ons stappenplan biedt lokale besturen de nodige ondersteuning. Van de situatieschets tot de evaluatie: je staat er niet alleen voor!

Het stappenplan is chronologisch opgesteld, maar de realiteit past natuurlijk niet altijd in zo’n net schema. Omdat elk lokaal bestuur verschilt, kies je zélf met welke stap je begint. Neem wel zeker alle stappen door, zodat je geen kostbare informatie mist.

Aan de slag!

  • Stap 1: Creëer draagvlak
  • Stap 2: Breng de beginsituatie in kaart
  • Stap 3: Bepaal prioriteiten en doelstellingen
  • Stap 4: Werk acties uit
  • Stap 5: Voer acties uit
  • Stap 6: Evalueer en stuur bij
  • Stap 7: Veranker in het gemeentebeleid