Hoe beteken jij iets voor anderen?

Wij mensen zijn sociale wezens: we doen graag dingen met en voor elkaar. Als we bijvoorbeeld iemand kunnen helpen, is dat fijn. Niet alleen voor de persoon die je helpt, maar ook voor jezelf. Want zo voelen we ons betrokken. We voelen dat we iets voor iemand kunnen betekenen. En dat betekent heel wat.

Je inzetten voor anderen

Betrokken zijn bij anderen, zowel bij mensen die je goed kent, als verre kennissen en buren, zorgt ervoor dat je goed in je vel zit. Je kan je betrokkenheid tonen door de mensen om je heen te helpen, thuis, op school of op het werk, er voor een vriend(in) of familielid te zijn ook al had je eigenlijk andere plannen. Mensen die je minder goed of niet kent kan je helpen door je in te zetten voor een goed doel. Je doet dat zonder noodzakelijk iets terug te verwachten of er winst uit te halen.

Anderen helpen geeft je het gevoel dat je ertoe doet, maar ook een gevoel van trots of plezier: je gaat anders kijken naar jezelf, bouwt zelfvertrouwen op en leert nieuwe vaardigheden. Ook hier is het tweerichtingsverkeer: het gaat om steun geven én krijgen. Op het moment dat andere sociale rollen wegvallen (na je pensioen, nadat je je werk of partner verloren hebt door een scheiding of overlijden, nadat de kinderen het huis uit zijn) is je inzetten voor een goed doel extra belangrijk: het helpt je om je ‘sociale identiteit’ op te bouwen (wie ben ik, in relatie tot andere mensen?).

Hoe kan je meer betrokken worden met de mensen rond je heen en je gemeenschap?

  • Neem je voor te helpen de volgende keer dat iemand je hulp vraagt. Zoals bij het verhuizen, door op de kinderen passen, boodschappen te doen…
  • Bedenk welke activiteiten betekenisvol zijn voor jou en zet je daarvoor in: als kookouder op een scoutskamp, wafels bakken om geld in te zamelen voor je sportvereniging, meehelpen aan de rommelmarkt in je buurt, je aansluiten bij een lotgenotengroep …
  • Zet je in voor een goed doel: sluit je bijvoorbeeld aan bij een organisatie, zamel geld in, hang posters op of doe ander vrijwilligerswerk.
  • Zorg voor anderen: verzorg je huisdieren of die van je buren, breng anderen iets bij, houd een eenzame persoon gezelschap, breng eens een kommetje warme soep naar een dakloze.