Wat wil je (nog) bereiken? Wat motiveert je?

Heb jij een specifiek doel voor ogen? Iets dat je absoluut wil doen, waar je volledig voor wil gaan? Check eerst even of je je lat niet te hoog legt. Zo is de Ultra Trail van de Mont Blanc lopen als je pas geStart bent to Run misschien nét ietske van ’t goeie te veel. (Da’s 171 km, hé.) Maar als je geëngageerd bent, geraak je ver. En als je weet waarom je iets wil doen, is het gemakkelijker om daar voor te blijven gaan. Plus: er bestaan manieren om je gedrag te sturen om je doelen na te streven mét succes.

Je engageren voor je doelen

Kunnen volharden om je doelen te bereiken helpt je vooruit op alle vlakken in je leven. Uiteraard geldt dit alleen voor doelen die je écht zelf belangrijk vindt, niet de doelen die anderen voor je stellen. Belangrijk hierbij is dat de doelen die je je stelt haalbaar, maar toch uitdagend zijn. De lat mag dus niet té hoog en ook niet té laag liggen. Kunnen volharden hangt af van je engagement, de mate waarin je bereid bent om je in te spannen om je doelen te bereiken. Een groot engagement verhoogt de kans dat je opgaat in activiteiten én dat je zo je kwaliteiten, talenten en interesses ontwikkelt. Kunnen werken naar haalbare doelen, en vooral de vooruitgang die je ziet, zorgen ervoor dat je je goed voelt.

Om je doelen succesvol na te streven, moet je je eigen gedrag kunnen sturen. Anders laat je je snel afleiden of geef je op wanneer iets niet lukt. Eén strategie is zelfcontrole: jezelf beletten dat je iets doet dat eigenlijk je doelen tegenwerkt, omdat het aantrekkelijk of leuk is. Maar zelfcontrole is vaak moeilijk, zeker wanneer je moe bent, honger hebt, boos bent, of onder druk staat. Maak het jezelf dus niet te moeilijk en vermijd je verleidingen, bijvoorbeeld door je omgeving anders in te richten: moet je een klus in huis of een opdracht voor school of werk afwerken, maar word je steeds afgeleid door je telefoon? Leg die telefoon dan weg – op een plek waar je hem niet ziet. Er zijn vier noodzakelijke ingrediënten om een sterk engagement te hebben: oprechte motivatie, zelf kunnen bepalen wat je gaat doen en hoe, weten hoe je de dingen moet aanpakken en het ook kunnen, en het gevoel dat je doelen je leven meer betekenis geven.

Hoe kan je je gedrag beter sturen?

  • Neem de tijd om op te schrijven wat de negatieve gevolgen zouden zijn van aantrekkelijke opties die je doelen tegenwerken.
  • Hang cues en reminders op zichtbare plekken zodat je doelen actief in je hoofd aanwezig zijn.
  • Maak een gewoonte van het gedrag dat je graag meer wilt stellen. Zo wordt het een automatisme, en moet je niet telkens kiezen tussen iets wat op dat moment leuker lijkt en doen wat je eigenlijk moet doen. Want dan ga je je vaak laten verleiden. Begin met kleine stapjes: probeer een ingewikkelde gewoonte niet opeens te installeren, maar begin met het kleinste stapje.
  • Gebruik de SMART-methode om je doelen duidelijk te maken: maak de doelen specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en verbonden aan een bepaald tijdstip.
  • Hou je vooruitgang bij, dat helpt je te concentreren op activiteiten die je doel ten goede komen.
  • Stel jezelf de vraag waarom je een specifiek doel wil bereiken. Waarom-vragen helpen je focussen op je grotere doel. Hoe-vragen helpen je om de weg naar je doel in kleinere stappen onder te verdelen.
  • Kijk vooruit om in te schatten welke hindernissen je op weg naar je doel zal tegenkomen. Maak een lijst van mogelijke verleidingen die de komende week kunnen opduiken en je einddoel in de weg staan. En vooral: stel een plan op voor wat je zal doen voor élk van die verleidingen, om te voorkomen dat je eraan toegeeft. Dat plan moet bestaan uit concrete acties, en vooral uit positieve acties: schrijf op wat je wél zal doen, niet wat je niet zal doen. Schrijf je plan uit in ‘als-dan’-acties. Bijvoorbeeld, als je je hebt voorgenomen om morgenochtend geconcentreerd te werken en geen sociale media te checken, bedenk dan mogelijke situaties waardoor je toch geneigd zou zijn om naar je telefoon te kijken. Schakel de notificaties uit om te vermijden dat je gestoord wordt door geluidjes die een nieuw bericht aankondigen. Krijg je zin om je telefoon te bekijken? Sta dan even op en haal een glas water. Als je beseft dat je een berichtje moet sturen, zet dit op je to-dolijst voor de namiddag.
  • De mensen rond je zijn superbelangrijk! Zoek andere mensen die een gelijkaardig doel willen bereiken en zich daar ook voor willen inzetten.