Warme steden

Warme Stad zet in op geestelijke gezondheid van jongeren

Hoe versterk je als lokaal bestuur de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren? Vijf Vlaamse centrumsteden zoeken het uit onder de noemer ‘Warme Stad’.

De pilootsteden Brugge, Genk, Gent, Leuven en Turnhout bouwen samen met lokale partners een langetermijnbeleid uit zodat hun kinderen en jongeren zich beter in hun vel voelen.  Dit vertaalt zich in concrete acties die kinderen en jongeren (0 – 24 jaar) over verschillende levensdomeinen heen versterken. Zo wordt de stad voor elk van hen een ‘Warme Stad’.

Jong geleerd…

Uit Vlaamse cijfers blijkt dat 50% van alle psychische problemen bij volwassenen hun oorsprong vindt in de jeugdjaren. Wanneer jongeren op jonge leeftijd veerkracht en een goede geestelijke gezondheid ontwikkelen, staan ze later sterker in het leven. Jong geleerd is oud gedaan!

Hoe bouwen we aan een ondersteunende omgeving?

Een Warme Stad biedt een ondersteunende omgeving voor haar kinderen en jongeren. Deze omgeving moet ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zich goed in hun vel voelen en over hun kopzorgen durven praten. We baseerden ons op de aanpak van Gezonde Gemeente  om tot een methodiek voor Warme Stad te komen.

Integraal beleidsplan op maat

De pilootsteden werkten de afgelopen jaren een integraal beleidsplan uit op maat van de eigen stad om de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren te versterken. Dit proces verliep in 5 stappen:

  1. De steden inventariseerden de bestaande initiatieven 
  2. Peilden naar de behoeften van lokale besturen, intermediairs en jongeren
  3. Spoorden leemten in het beleid op 
  4. Werkten acties uit die inspelen op de lokale noden en leemten 
  5. Goten alle acties in een actieplan dat jaarlijks wordt herwerkt

Belangrijke thema’s

Volgende thema’s blijken belangrijk om het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren te versterken:

  • Het taboe doorbreken om over kwetsbaarheid te durven spreken. 
  • Van de school een groeiplek maken.
  • Ontmoetingsgelegenheid voor jongeren creëren.
  • Een toegankelijk preventie- en hulpverleningsaanbod creëren.
  • Een aanbod op maat van jonge gezinnen creëren om de geestelijke gezondheid van jonge kinderen een goede basis te geven thuis.

Een voorbeeld van een actieplan

Warme William

Daarnaast loopt de campagne ‘Warme William' met de gelijknamige mascotte. Hij sensibiliseert iedereen om elkaar een veilig luisterend oor te bieden en moedigt kinderen en jongeren aan om hun zorgen met elkaar te delen. 
Meer info over deze campagne

Toekomstplannen Warme Stad?

Tegen 2019 hebben de vijf pilootsteden een integrale aanpak op maat om het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren te bevorderen. Een aanpak die bovendien geëvalueerd is.

In een vervolgfase staat een uitbreiding naar de andere centrumsteden op de agenda. Daarna volgen de gemeenten.

Op termijn wil Warme Stad alle steden en gemeenten in Vlaanderen warm maken om een eigen integraal gezondheidsbeleid uit te werken dat de veerkracht van kinderen en jongeren versterkt.

Warme Stad is een initiatief van het Fonds Ga voor Geluk (beheerd door de Koning Boudewijnstichting) en loopt in samenwerking met LUCAS (KU Leuven), de Logo’s en het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Wordt jouw stad (of gemeente) ook een warme gemeenschap?

Op 9 mei 2019 staat de inspiratiedag ‘Warme Stad’ op het programma. De studiedag is bedoeld voor alle lokale besturen in Vlaanderen en geeft antwoord op: Waarom is een Warme Stad belangrijk? Hoe begin je eraan? Hoe doe je dit op maat van jouw stad of gemeente?

Wil je nu al meer weten over Warme Stad of blijf je graag op de hoogte over deze studiedag? Neem dan contact met Loes Van Kelst, projectmedewerker Warme Stad bij Vlaams Instituut Gezond Leven op loes.vankelst@gezondleven.be (02/422 49 49). Of met Sarah.Peene@gezondleven.be