Warmesteden Visual Logo

1 op de 5 jongeren kampt met psychische problemen. Dat blijkt uit de cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Gelukkig voelen 4 op de 5 jongeren zich wel goed in hun vel. Zij kunnen jongeren die het moeilijk hebben steunen.

Als je zorgt dat kinderen zich van jongs af aan goed in hun vel voelen, kunnen veel problemen op latere leeftijd vermeden worden. Jouw stad of gemeente kan het verschil maken voor het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. Een omgeving creëren die zowel kinderen en jongeren, ouders, leerkrachten, animatoren… ondersteunen en versterken, daar draait het om.

Bij vijf Vlaamse pilootsteden van Warme Stad (Brugge, Gent, Leuven, Genk en Turnhout) stond dit thema afgelopen jaren (2016-2019) hoog op de agenda. Deze vijf Warme Steden zochten uit hoe je zo’n veilige omgeving kan bouwen en werkten een integraal beleidsplan uit voor het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren tussen 0 en 24 jaar. Het beleidsplan werd intussen geëvalueerd en bijgestuurd.

Uit de geleerde lessen van de pilootsteden komen enkele tools die jouw beleid rond mentaal welbevinden bij kinderne en jongeren helpen vorm te geven. Samen met ondersteuning van jouw Logo doorloop je een proces naar een Warme Stad of Gemeente.

In september 2019 zijn er, naast de 5 pilootsteden, 42 nieuwe Warme Steden & Gemeenten. Deze steden kan je hieronder zien op de kaart. Iedere gemeente zal zijn eigen accenten leggen om uiteindelijk tot hetzelfde doel te komen: een veilige plek, waar veerkrachtige kinderen en jongeren hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen opstellen en daarin gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgenoten.

Aan de slag

Warmesteden Visual 2

Wat is een Warme Stad of Warme Gemeente?

Als Warme stad/gemeente ontwikkel je deze legislatuur een beleid rond mentaal welbevinden voor kinderen en jongeren en veranker je deze in het gemeentebeleid (eind 2025). Dit doe je echter niet van vandaag op morgen. Doorheen het 7 stappenplan van Warme Steden en Gemeenten (link naar brochure ‘in 7 stappen’) kom je geleidelijk tot een gedragen beleid.

In een Warme stad of Gemeente is er aandacht voor 8 pijlers om veerkracht van kinderen en jongeren in je gemeente te bevorderen.

We ontwikkelden een inspiratiebox, die je helpt en inspireert om die pijlers in te vullen met concrete acties. Het is een verzameling van positief geëvalueerde praktijken uit andere (Warme) Steden die telkens bij een of enkele van de pijlers passen. Elke actie heeft een eigen actiefiche waarin ze wordt uitgelegd en geëvalueerd.

Hoe doe je dat?

Via het 7-stappenplan van een Warme Stad of Gemeente en met de begeleiding van het Logo uit jouw regio zal je tot een lokaal beleid komen dat maximaal geënt is op het reguliere gemeentebeleid en naadloos aansluit bij het nieuwe meerjarenplan om te werken aan deze pijlers.

Je stad of gemeente zal dus een heel proces doorlopen. Doorheen dit proces bouw je een netwerk op rond het thema. Zo wordt het bestaande aanbod op elkaar afgestemd en worden nieuwe dingen ontwikkeld als die in het aanbod ontbreken. Samen werk je toe naar een integraal beleidsplan. Het stappenplan dient daarbij als leidraad, zodat je met ondersteuning van jouw Logo het proces naar een Warme Stad of Gemeente kan doorlopen.

Tips

  • De stappen geven een richting aan, maar je werkt altijd op maat van jouw stad of gemeente.
  • Je vult elke stap in op maat van jouw stad of gemeente. Volgens je eigen tempo, je eigen prioriteiten én aansluitend op je eigen beleidsprocessen.
  • Hier vind je een samenvatting van deze stappen op papier.

Meer info

Heb je nog vragen? Of zou je zelf graag Warme Stad of Gemeente worden? Contacteer jouw logo of Charlotte.hoedemaekers@gezondplus.be

Downloads