Warmesteden Visual Logo

Waarom een Warme Stad of Gemeente?

“In een Warme Stad en Gemeente heeft iedereen de taak om er echt te zijn voor kinderen en jongeren. Samenwerken is dé sleutel tot succes.”
Dat wil jij toch ook voor jouw stad? 

1 op de 5 jongeren kampt met psychische problemen. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 4 op de 5 jongeren zeggen zich wél goed in hun vel te voelen. Zij kunnen jongeren die het moeilijk hebben, steunen. Want: geestelijke gezondheid is superbelangrijk voor kinderen en jongeren. Het is dé basis voor gezondheid en welbevinden voor het hele leven.

Warmesteden Visual 2

Wat is een Warme Stad of Warme Gemeente?

In een Warme stad of Gemeente is er aandacht voor de “8 pijlers voor veerkracht van kinderen en jongeren in je gemeente”:

De 8 pijlers

 1. Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren.
 2. Moedig een warme, ondersteunde opvoeding aan.
 3. Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling.
 4. Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving. 
 5. Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid.
 6. Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving.
 7. Zorg dat kinderen en jongeren gemakkelijk de weg naar hulp vinden.
 8. Betrek kinderen en jongeren bij het beleid.

Door aandacht te besteden en te werken aan een of meerdere van deze pijlers, draag je bij aan een omgeving waar elk kind, elke jongere zich goed in zijn vel voelt.

Je staat er niet alleen voor

Via het 7-stappenplan van een Warme Stad of Gemeente en met de begeleiding van het Logo uit jouw regio zal je tot een lokaal beleid komen dat maximaal geënt is op het reguliere gemeentebeleid en maximaal aansluit bij het nieuwe meerjarenplan om te werken aan deze pijlers.

Je stad of gemeente zal dus een heel proces doorlopen. En doorheen dit proces bouw je een netwerk op rond het thema en werk je aan een integraal beleidsplan. Zo wordt het bestaande aanbod op elkaar afgestemd of nieuwe dingen ontwikkeld als die in het aanbod ontbreken. 

In 7 stappen naar een Warme Stad of Gemeente

Jouw stad of gemeente kan een Warme Stad of Gemeente worden. Hoe? Volg het 7-stappenplan dat gebaseerd is op de methodiek van Gezonde Gemeente. Je kan daarbij ondersteuning krijgen.

Bekijk de 7 stappen

Inspiratiebox voor Warme Steden & Gemeenten

De inspiratiebox helpt en inspireert je om bovenstaande pijlers in te vullen met concrete acties. Het is een verzameling van positief geëvalueerde praktijken uit andere (Warme) Steden die telkens bij een of enkele van de pijlers passen. Elke actie heeft een eigen actiefiche waarin ze wordt uitgelegd en geëvalueerd.

Bekijk de inspiratiebox

Warmesteden Visual 3

Hoe word je een Warme Stad of Warme Gemeente?

Stel je stad of gemeente kandidaat om ondersteuning te krijgen. Dat kan van 10 mei tot 1 juli 2019. Motiveer waarom je een Warme Stad of Gemeente wil worden. 

Er zullen 30 nieuwe Warme Steden en Gemeenten kunnen starten. Fonds GavoorGeluk en Gezond Leven maken samen met de Logo’s een selectie en maken de verkozen kandidaten bekend op 19 augustus 2019. De selectie gebeurt op basis van jullie motivatie (speelt die in op de lokale noden, zijn er al samenwerkingen met andere organisaties, zit geestelijke gezondheid al vervat in het beleid van de stad of gemeente …) en de spreiding over Vlaanderen. Intergemeentelijke samenwerking is ook een pluspunt.

Wat wordt van jou verwacht als Warme Stad of Gemeente? 

 • Ontwikkel deze legislatuur een beleid rond mentaal welbevinden voor kinderen en jongeren en veranker in het gemeentebeleid (eind 2025). 
 • Gebruik de methodiek van Warme Steden en Gemeenten: doorloop de 7 stappen.  
 • Ondersteun de Warme William-campagne. Neem deel aan een jaarlijkse intervisie met andere Warme Steden en Gemeenten. 
 • Deel goede praktijken met het Logo uit jouw regio, zodat de ‘Inspiratiebox Warme Steden en Gemeenten’ verder aangevuld kan worden. Zie stap 4 voor meer uitleg. 
Warmesteden Visual 4

Wat krijg je als nieuwe Warme Stad of Gemeente? 

Je investeert eerst en vooral in de toekomst en gezondheid van de kinderen en jongeren in je stad of gemeente. Maar het project biedt ook veel voordelen voor jullie imago. Zo bouw je een sterk netwerk van partners en wordt de sociale cohesie in je stad versterkt. En er ontstaat ook een grotere verbondenheid tussen de verschillende actoren in de stad die betrokken zijn bij het welbevinden van kinderen en jongeren. Dat gebeurt allemaal onder één vlag, die van ‘Warme Steden en Gemeenten’.  Zo wordt er herkenbaarheid en visibiliteit gecreëerd. 

Ter ondersteuning krijg je: 

 • een brochure met een 7-stappenplan waarin ook altijd wordt verwezen naar ondersteunende tools op de website;
 • ondersteuning door jouw Logo; 
 • 1.500 euro per jaar voor acties (2020/2021); 
 • een zitbank met Warme William; 
 • 500 euro per jaar voor de Warme William-campagne (2020/2021).

Voor meer info: contacteer jouw Logo of Sarah.Peene@gezondleven.be.