Een werking rond gezondheid uitrollen vraagt wat werk. Maar: als opvang sta je er gelukkig nooit alleen voor. Want je kan een beroep doen op een aantal ondersteuners:

Vlaams Instituut Gezond Leven:

Als het gaat over gezondheid in de opvang, kun je nooit over te veel informatie beschikken. De website van Gezond Leven setting kinderopvang helpt je een werking rond gezondheid uit te bouwen. Gezond Leven biedt daarnaast ook veel informatie en materialen aan rond de thema’s voeding, beweging, lang stilzitten, tabak, geestelijke gezondheid en gezondheid & milieu (o.a. binnenmilieu).

Vormingen:

Wil je je team een duwtje in de rug geven met een vorming? Of heb je zelf meer ondersteuning nodig? Dan kan je inschrijven voor de vormingen ‘Gezonde voeding in de kinderopvang’, 'Meer bewegen en minder stilzitten in de kinderopvang' of ‘Actieve kinderopvang’.

Ook andere organisaties zoals VoorZet, VVSG, CEGO, EXPOO, Speelom … hebben een interessant vormingsaanbod.

Ondersteuning voor kinderopvang:

Mentes biedt globale ondersteuning aan gezins- en groesopvangen.

Dienst voor onthaalouders:

Deze diensten bieden, als organisator van gezinsopvang (en soms ook groepsopvang), ondersteuning aan de onthaalouders, organiseren vormingen voor de onthaalouders, regelen allerlei administratieve taken gelinkt aan de kinderopvang, zijn de verantwoordelijke van het kwaliteitsbeleid, enz.

Kind & Gezin:

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen, o.a. door dienstverlening in de kinderopvang. Kind en Gezin kan je altijd contacteren met vragen en klachten.

Logo:

Ben je op zoek naar materialen? Klop dan zeker eens aan bij het Logo in jouw buurt. Want de Logo’s staan in voor de verspreiding van methodieken, projecten en materialen van de partnerorganisaties.

Mutualiteiten:

Ook de verschillende mutualiteiten dragen hun steentje bij aan het gezondheidsbeleid van de kinderopvang. Zo bieden ze materialen rond verschillende gezondheidsthema’s aan.

Gemeente:

Gemeentes zetten meer en meer in op de ondersteuning van het gezondheidsbeleid in kinderopvang. Neem dus ook eens contact op met de gemeente om te horen of zij initiatieven nemen om kinderopvang te ondersteunen. Vaak gaat het over het leveren van logistieke steun (bv. subsidies, ter beschikking stellen van infrastructuur).

Externe partners:

De verschillende partners ondersteunen jouw kinderopvang vanuit hun eigen expertise. Zo leer je misschien verrassende invalshoeken kennen.

Er zijn verschillende soorten partners die je op diverse manieren kunnen helpen:

  • materialen en aanbod aanleveren
  • infosessies geven
  • infrastructuur of financiële middelen (subsidies) ter beschikking stellen