Ouderen stimuleren om meer te bewegen, hoe begin je daaraan? En hoe vertrek je daarbij vanuit een visie die aansluit bij de huidige inzichten rond ouderen en beweging? De brochure ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’ biedt hierop een antwoord, met boordevol inspiratie voor een sterk bewegingsbeleid bij middenveldorganisaties op Vlaams niveau uit verschillende sectoren.

Het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Ouderenraad bundelden de krachten om te komen tot één gemeenschappelijke basisvisie over ouderen en beweging.

Deze basisvisie vormt een kader voor een bewegingsbeleid bij middenveldorganisaties op Vlaams niveau uit verschillende sectoren: gezondheid & welzijn, sport, ruimtelijke planning, mobiliteit, cultuur, wonen en werk. Dit omvat Vlaamse expertisecentra, Vlaamse beroepsorganisaties en Vlaamse koepel- of belangenverenigingen en hun ledenorganisaties, inclusief sociaal-culturele verenigingen.

Onderbouwde inzichten en behoeften bij ouderen vormen de basis van deze brochure. Een kleinere kerngroep boog zich over de structuur, het doelpubliek en inhoud van deze visienota. Een analyse van bestaande literatuur en wetenschappelijk onderzoek werd een eerste stap. Alle bevindingen toetsten we in een volgende fase af aan de praktijk in een bredere participatie- en inspraakronde bij de lidorganisaties van de Vlaamse Ouderenraad en enkele middenveldorganisaties uit verschillende sectoren. Als middenveldorganisatie kan je deze brochure ook gebruiken voor de ondersteuning van lokale organisaties en instrumenten op maat van ouderen.

Terugblik studiedag ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’

Op vrijdag 26 oktober 2018 organiseerden het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Ouderenraad de studiedag ‘Samen sterk voor ouderen in beweging’. Tijdens die studiedag werd de gelijknamige brochure gelanceerd. We blikken terug op een inspirerende dag waarbij we middenveldorganisaties uit diverse sectoren opriepen om de krachten te bundelen met het doel om ouderen meer te laten bewegen.

De presentaties van de studiedag vind je hieronder terug:

Nog meer inspiratie?

Laat je inspireren door de concrete voorbeelden van Liever Actiever: ruim 40 lokale bewegingsprojecten die Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s samen ondersteunden mét aandacht voor inactieve ouderen en kwetsbare groepen. 

Meer info over gezond ouder worden vind je hier